Tisková zpráva

Mormoni pořádají první celosvětovou konferenci pod vedením nového proroka

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů uspořádá o nadcházejícím velikonočním víkendu svou 188. generální konferenci. Kvůli nedávnému skonu předchozího proroka Thomase S. Monsona povede tuto konferenci poprvé nově jmenovaný prorok, Russell M. Nelson.

             

Generální konference, na které se mormoni scházejí dvakrát do roka, sestává ze čtyř všeobecných dvouhodinových zasedání, při nichž členové církve naslouchají kázáním církevních vedoucích. Pro muže se navíc bude konat tzv. kněžské zasedání. Všechna zasedání se přenášejí do celého světa a jsou překládána do více než devadesáti jazyků.

Tato dvoudenní událost se koná v Konferenčním centru v americkém Salt Lake City. Konferenční centrum pojme přibližně 21 000 diváků a nachází se v sousedství známého mormonského chrámu.

Starší Paul Johnson, president území Evropa, povzbuzuje ke sledování generální konference každého člověka. Řekl: „Generální konference nabízí příležitost obdržet vedení, které si nám Pán přeje v této konkrétní době předat. Tato konference je výjimečná, protože na ní poprvé uslyšíme našeho nového proroka, presidenta Russella M. Nelsona. Těším se, až si vyslechnu, jaké poučení a inspiraci pro mě on i ostatní církevní vedoucí mají.“

Během této generální konference budou mít členové Církve po celém světě příležitost zúčastnit se historické události – vyjádření podpory presidentu Russellu M. Nelsonovi jako 17. prorokovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Toto ‚vyjádření podpory‘ je běžným zvykem již od zorganizování církve, kdy Pán zjevil, že církev má uspořádat konferenci a součástí programu této konference má být vyjádření podpory úředníkům v jejich úřadech. (Nauka a smlouvy 20:61–67.)

Mormoni vyjadřují podporu svým vedoucím na generální konferenci a na konferencích kůlusboru. Když je vyjadřována podpora novému presidentovi Církve, koná se mimořádná část generální konference, která se nazývá Posvátné shromáždění, a během ní je vyjádřena podpora novému presidentovi a dalším vedoucím.

Očekává se, že během této generální konference budou také povoláni dva noví apoštolové do Kvora Dvanácti apoštolů a bude jim vyjádřena podpora. Apoštolové jsou zvláštní svědkové o Ježíši Kristu, kteří jsou povoláni k tomu, aby o Něm učili a svědčili po celém světě, a kteří se radí společně i s dalšími vedoucími Církve ohledně záležitostí, jež se dotýkají Církve v celosvětovém měřítku.

Vyjádření podpory těmto vedoucím v Církvi spočívá v něčem více než jen ve zvednutí ruky – znamená to stát za nimi, modlit se za ně, bedlivě naslouchat jejich radám a řídit se jimi a obhajovat je.

Členka Církve Anne Hanniganová z anglického Rugby řekla: „Vždy jsem vděčná za příležitosti vyjádřit na generální konferenci podporu našemu prorokovi, ale tato konference bude výjimečná tím, že na ní poprvé vyjádříme a projevíme podporu presidentu Nelsonovi.“

Srdečně zveme každého, aby s námi sledoval jednotlivá zasedání generální konference, která se uskuteční o tomto víkendu. V češtině bude možné sledovat generální konferenci živě na stránkách www.cirkev-jezise-krista.cz, a to v těchto (středoevropských) časech:

  • Sobota 31.3. 18:00–20:00 Sobotní dopolední zasedání
  • Sobota 31.3. 22:00–00:00 Sobotní odpolední zasedání 
  • Neděle 1.4. 2:00–4:00 Kněžské zasedání 
  • Neděle 1.4. 17:30–20:00 „Hudba a mluvené slovo“ a následně Nedělní dopolední zasedání 
  • Neděle 1.4. 22:00–00:00 Nedělní odpolední zasedání 

Kromě toho se budou konferenční zasedání promítat také ve všech sborových domech Církve v České republice, a to v těchto (středoevropských) časech: 

  • Sobota 31.3. 18:00–20:00 Sobotní dopolední zasedání – živý přenos
  • Neděle 1.4. 11:00–13:00 Kněžské zasedání – záznam z nočního vysílání
  • Neděle 1.4. 14:00–16:00 Sobotní odpolední zasedání – záznam z nočního vysílání 
  • Neděle 1.4. 17:30–20:00 „Hudba a mluvené slovo“ a následně Nedělní dopolední zasedání – živý přenos
  • Nedělní odpolední zasedání ve sborových domech k dispozici nebude.

Další informace o dostupnosti živého vysílání v různých jazycích najdete zde

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.