Tisková zpráva

Na dubnové generální konferenci bylo oznámeno nové předsednictvo Mladých žen

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámilo během sobotního odpoledního zasedání 188. výroční generální konference složení nového Generálního předsednictva Mladých žen. President Dallin H. Oaks z Prvního předsednictva oznámil, že jako generální presidentka organizace Mladých žen, která je určena členkám Církve ve věku 12 až 17 let, bude sloužit sestra Bonnie H. Cordonová. Jako její první rádkyně byla povolána sestra Michelle Craigová a jako druhá rádkyně bude sloužit sestra Becky Cravenová.

 

Níže jsou uvedeny životopisné informace o jednotlivých členkách nového předsednictva (v angličtině):

Sestra Bonnie H. Cordonová
Sestra Michelle D. Craigová
Sestra Becky Cravenová


 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.