Tisková zpráva

Svatí posledních dnů na posvátném shromáždění vyjadřují podporu novému Prvnímu předsednictvu

Do Kvora Dvanácti apoštolů byli jmenováni dva noví vedoucí

V sobotu 31. března byla presidentu Russellu M. Nelsonovi během posvátného shromáždění členů z celého světa vyjádřena podpora jako proroku, vidoucímu, zjevovateli a presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Dallinu H. Oaksovi byla vyjádřena podpora jako prvnímu rádci a Henrymu B. Eyringovi jako druhému rádci v Prvním předsednictvu, což je nejvyšší řídící orgán Církve.

 

Ke jmenování Prvního předsednictva a jeho představení sdělovacím prostředkům došlo již 16. ledna, ale sobotní dopolední zasedání výroční generální konference Církve, vysílané z Konferenčního centra v Salt Lake City, bylo pro Svaté posledních dnů z celého světa první příležitostí, kdy mohli svému novému vedení veřejně vyjádřit podporu.

Během sobotního posvátného shromáždění byla rovněž ohlášena jména dvou nových členů Kvora Dvanácti apoštolů. Jako nejnovějším členům tohoto kvora byla vyjádřena podpora staršímu Gerritu W. Gongovi a staršímu Ulissesi Soaresovi. Tito bratří zaplní prázdná místa, která vznikla v důsledku úmrtí presidenta Thomase S. Monsona a staršího Roberta D. Halese.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.