Tisková zpráva

Nedělní virtuální shromáždění mění formu

Členové kůlu Praha se na shromáždění svátosti budou od 16. května scházet prostřednictvím aplikace Zoom.

Na několik dalších nedělí (prozatím cca do půlky června) plánuje předsednictvo kůlu Praha živá zoomová shromáždění. Shromáždění si vždy připraví pověřený sbor nebo odbočka, tak jako tomu bylo doposud u předtáčených shromáždění, a povede ho člen vysoké rady přidělený dané jednotce. Podle vývoje pandemické situace, kdy je bráno v potaz nejen rozvolňování vládních opatření, ale také pokyny a doporučení Církve, a především inspirace od Pána, se rozhodne během měsíce června o případném návratu do kaplí.

Přenosy shromáždění streamovaných na YouTube, které fungovaly od začátku druhé vlny pandemie covidu-19, začínaly vždy v neděli v 9:25 preludiem, po kterém následovalo kůlové shromáždění svátosti, jehož součástí jsou náboženské písně, čas vyhrazený pro požehnání svátosti v domově členů a několik proslovů. Na rozdíl od jarní vlny pandemie nespočívala organizace shromáždění na předsednictvu kůlu (vedoucích Církve pro ČR), ale v přípravě se střídaly jednotlivé kongregace.

Nová forma shromáždění bude mít podobu virtuální konference, kde slovo od administrátora dostanou vybraní řečníci. Setkání budou začínat každou neděli standardně o půl desáté a potrvají přibližně 50 minut. Vedoucí také povzbuzují věřící, aby se pokusili doma zachovat uctivou atmosféru, jaká by panovala v kapli. Nově tak budou přenosy časově jasně ukotvené a nebude možné si je přehrávat zpětně. Výhodou je, že prostředí na Zoomu je autentičtější a řečník vidí své posluchače – kteří se zároveň také navzájem vidí, což je jedním z důležitých faktorů při zavádění této změny a lépe to věřící připravuje na návrat k osobnímu shromažďování ve sborových domech. Díky změně se také ušetří práce na editaci videí. Obřad svátosti bude možné vykonat v domově členů bezprostředně po skončení shromáždění na základě předem získaného oprávnění od biskupa nebo presidenta odbočky.

Druhá hodina zůstane stejná jako doposud – po společné části se členové ve svých jednotkách rozdělí do tříd na Zoomu, v nichž proběhnou lekce s diskuzí.

Shromáždění svátosti je výraz používaný pro pravidelnou bohoslužbu Svatých posledních dnů, která se obvykle koná každý týden v neděli a na které se členům Církve nabízí svátost (obdoba svatého přijímání). Shromáždění svátosti zahrnuje zpěv písní, proslovy, vydávání svědectví a modlitby.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.