Tisková zpráva

President Dieter F. Uchtdorf navštěvuje rodné město, setkává se s věrnými evropskými členy

President Dieter F. Uchtdorf je členem Prvního předsednictva, nejvyššího řídícího orgánu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. V rámci dvoutýdenní cesty po Evropě se v květnu 2016 setkal se členy a přáteli Církve v šesti zemích, aby se s nimi podělil o poselství víry a radosti.

„Jeho návštěva poskytla povzbuzení všem a útěchu těm, kteří se potýkají s problémy,“ řekl starší Patrick Kearon, president církevního území Evropa. „Všichni si budou osobní setkání s presidentem Dieterem F. Uchtdorfem pamatovat po celý život. Nasměroval je k Ježíši Kristu jakožto k jejich příteli a Spasiteli.“

Součástí cesty presidenta Uchtdorfa byla i dvě historická setkání v České republice.

První se událo 15. května, kdy si mnoho evropských zemí připomíná letnice neboli svatodušní neděli. V tento den, který je pro křesťany svátkem, dohlížel president Uchtdorf na vytvoření kůlu Praha – prvního kůlu v České republice. Několik set věrných členů se shromáždilo na zvláštní bohoslužbě v pražském paláci Žofín a vyjádřilo podporu Martinu Pilkovi jako prvnímu presidentovi kůlu a Michalu Hanzalovi a Romanu Čadenimu jako jeho rádcům. Spolu s nimi byl povolán také první český patriarcha, Radovan Čaněk.

Reportáž o návštěvě presidenta Uchtdorfa v Evropě (s českými titulky):

Ve středu 18. května se president Uchtdorf vrátil do Ostravy na severu Moravy, kde se narodil do německé rodiny během temného období druhé světové války. Během této návštěvy měl příležitost prohlédnout si svůj rodný dům a znovu se po více než 70 letech podívat z okna bytu na dvůr, kde si jako malý chlapec hrával se svými přáteli. President Uchtdorf navštívil také pobytové středisko pro uprchlíky v Havířově, aby se osobně seznámil s tím, čím uprchlíci, kteří jsou tam ubytovaní, prošli a procházejí.

President Uchtdorf v rozhovoru z letošního února mluvil o svých vzpomínkách na dětství, jak museli dvakrát opustit domov, a povzbudil mormony k tomu, aby projevovali soucit vůči uprchlíkům přicházejícím do Evropy. Během cesty po Evropě se v Bruselu připojil k mladým členům a dalším dobrovolníkům při sestavování hygienických balíčků pro uprchlíky.

President Uchtdorf se dotkl srdce tisíců věrných členů během zvláštních zasvěcujících shromáždění a konferencí v Belgii, Francii, Švýcarsku, Anglii a Severním Irsku. Povzbudil misionáře v Bruselu, vedl setkání pro místní vedoucí v Curychu a školil ředitele veřejných záležitostí v Manchesteru.

President Uchtdorf byl povolán druhým rádcem v Prvním předsednictvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 3. února 2008.

Členové Prvního předsednictva jsou zvláštními svědky o Ježíši Kristu a jsou povoláni k tomu, aby o Něm učili a vydávali o Něm svědectví. Často cestují, aby promlouvali k velkým shromážděním členů Církve i jiných náboženských vyznání a povzbuzovali je a aby se setkávali s místními vedoucími.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.