Tisková zpráva

President Nelson získal ocenění od Katolických služeb veřejnosti

Mormonský vedoucí označil odezvu na uprchlickou krizi za „pozoruhodnou“

Utažské Katolické služby veřejnosti (Catholic Community Services of Utah, CCS) ocenily presidenta Russella M. NelsonaKvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na výroční slavnostní večeři, která se konala v pátek 4. listopadu 2016 při příležitosti udílení Cen za humanitární práci v hotelu Little America v Salt Lake City. Během večera byla za své úsilí v humanitární oblasti rovněž oceněna Elizabeth Smartová, která se zabývá poskytováním pomoci obětem trestných činů, a katolický arcibiskup John C. Wester ze Santa Fé v Novém Mexiku.

„Jsem velmi poctěn, že mohu přijmout toto ocenění,“ řekl president Nelson. „Má pro mě obzvláště velký význam, neboť pochází od přátel, kterých si velmi vážím a kteří jsou sami velkým příkladem oddané služby lidem v nouzi.“

 

Ve svém proslovu během slavnostního večera uvedl: „Jak mnozí z vás možná vědí, strávil jsem celou svou profesní dráhu snahou zachraňovat životy – fyzické životy – jako kardiochirurg. Mezi vámi se cítím jako doma, protože i vy zachraňujete životy – zachraňujete je před strádáním, pocity beznaděje a zoufalstvím.“

„Organizace Katolické služby veřejnosti je poctěna příležitostí předat Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů ocenění za mnoho, opravdu mnoho dobrého, co pro nás dělá,“ řekl Bradford Drake, výkonný ředitel Katolických služeb veřejnosti. „Takováto úzká spolupráce mezi dvěma církvemi je pro nás ctí.“

Utažské Katolické služby veřejnosti (CCS) poskytují jídlo a další pomoc hladovějícím, lidem bez domova a uprchlíkům. Každý den se v centru Salt Lake City vydá přes 1 000 porcí jídla a v průměru 450 lidem se dostane pomoci. Katolické služby veřejnosti v severním Utahu distribuují každoročně přes 1 300 tun potravin a zajišťují služby pro více než 600 uprchlíků tím, že stovkám imigrantů pomáhají s jejich žádostmi a rovněž pomáhají dětem z řad uprchlíků, které do Spojených států přicházejí bez rodičů.

„Pokud jde o uprchlíky, tato záležitost se nás niterně dotýká – a vskutku jsme zdrceni – když býváme v poslední době svědky nepředstavitelných těžkostí, které musí překonávat miliony lidí,“ uvedl president Nelson během zmíněného večera. „Vydávají se na dlouhou a nebezpečnou cestu přes zrádné vody či rozsáhlé pouště, aby se dostali do často nevlídných podmínek. Opouštějí svá zaměstnání, majetek a mnohé ze svých blízkých.“

Právě před rokem vydalo První předsednictvo Církve dopis, v němž členy povzbudilo k pomoci uprchlíkům po celém světě.

„Odezva, kterou tato výzva vyvolala, je pozoruhodná,“ uvedl president Nelson. „Tisíce lidí hledají způsoby, jak nejlépe pomáhat. Mnohé z těchto dobrých záměrů bylo možné realizovat pouze díky základům, které položili naši přátelé z Katolických služeb veřejnosti, organizace International Rescue Committee a dalších organizací zaměřujících se na přesídlování uprchlíků, které působí nejen zde, ale i po celé zemi.“

Arcibiskup Wester byl v letech 2007–2015 devátým biskupem v Salt Lake City. Během svého působení v Utahu navázal s mormonskými vedoucími velmi přátelské vztahy. Arcibiskup Wester sloužil jako předseda správní rady Katolických služeb veřejnosti. Pod jeho vedením se rozsah programu pro imigraci a přesídlování uprchlíků, vytvořeného touto organizací, zdvojnásobil. Rovněž se zasloužil o to, že se Katolické služby veřejnosti ujaly večerního vydávání jídel ve vývařovně charitativní organizace St. Vincent de Paul. I nadále se zasazuje o práva imigrantů a uprchlíků na celostátní úrovni.

Elizabeth Smartová, Svatá posledních dnů, se stala v roce 2002 ve věku 14 let obětí únosu, ale utrpení, které trvalo devět měsíců, se jí podařilo přestát. Bradford Drake uvedl, že Elizabeth se dokáže vcítit do těch, kteří trpí, a dát naději těm, kteří se vyrovnávají s neštěstím.

President Nelson dodal: „Rovněž si velmi vážím skutečnosti, že jsem toto ocenění mohl převzít spolu s arcibiskupem Johnem C. Westerem a sestrou Elizabeth Smart Gilmourovou, kteří také zasvětili svůj život práci ku prospěchu našich bratrů a sester v nouzi a kteří ve svém úsilí neustávají. Všichni sdílíme stejný závazek reagovat na výzvu samotného Pána. On sloužil chromým, slepým, vdovám, sirotkům, dětem bez otce a utlačovaným.“

Katolické služby veřejnosti pořádají každoročně slavnostní večeři zaměřenou na získávání finančních prostředků na obecně prospěšnou činnost a spojenou s předáním zmíněných ocenění za účelem zvýšení povědomí o svých programech. Během uplynulých let se mezi oceněné zařadili například nedávno zesnulý starší L. Tom Perry z Kvora Dvanácti apoštolů a jeho manželka Barbara; Předsedající biskupstvo Církve; president Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu, a jeho manželka Harriet; a starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.