Tisková zpráva

Prorok na generální konferenci oznámil osm nových chrámů

President Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Russell M. Nelson, oznámil 5. dubna
2020 během nedělního odpoledního zasedání generální konference plány na výstavbu
nových chrámů na následujících místech:

  • Bahia Blanca, Argentina
  • Tallahassee, Florida,  Spojené státy americké
  • Lubumbashi, Demokratická republika Kongo
  • Pittsburgh, Pensylvánie, Spojené státy americké
  • Benin, Nigérie
  • Syracuse, Utah, Spojené státy americké
  • Dubaj, Spojené arabské emiráty 
  • Šanghaj, Čínská lidová republika

Chrámy jsou považovány za domy Boží – místa svatosti a pokoje, jež jsou oddělena od ruchu
a shonu světa. Chrámy nejsou běžným místem pro nedělní bohoslužby členů Církve Ježíše
Krista Svatých posledních dnů. Na těchto místech členové Církve uzavírají důležité smlouvy a
činí závazky vůči Bohu. Jsou to také místa, kde se vykonávají nejvyšší svátosti víry – sňatek
manželských párů a „pečetění“ rodin na věčnost.
Chrámy směrují Svaté posledních dnů k Ježíši Kristu a k budoucímu životu s Ním, s jejich
Nebeským Otcem a se členy jejich rodiny – pod podmínkou věrnosti Kristovu učení.
Po celém světě je nyní zasvěceno 168 chrámů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
Další se plánují, staví nebo rekonstruují, což celkem činí přes dvě stě chrámů po celém světě.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.