Tisková zpráva

Rozvíjejte víru a pečujte o druhé, vybízejí řečníci na celosvětové konferenci Církve

Následování Ježíše přináší v obtížných obdobích pokoj. A zároveň s sebou přináší i zodpovědnost pečovat o potřebné a o zemi. Tato poselství si vyslechly tisíce věrných, kteří se shromáždili na generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Salt Lake City, a miliony dalších, kteří tuto konferenci sledovali on-line.

Generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se koná každých šest měsíců. Vedoucí představitelé Církve promlouvají ke členům a přátelům Církve z celého světa. Pět zasedání této konference, která se konala 1.–2. října 2022, bylo vysíláno živě v 70 jazycích.

Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, posluchače naléhavě žádal, aby nalezli odpočinutí od dotěrnosti, nejistoty a utrpení tohoto světa tím, že se pevně zaváží k následování příkladu Ježíše Krista.

„Vést život Jeho způsobem přináší radost a pokoj a On vybízel druhé, aby takto žili, s dobrotivostí, vlídností a láskou,“ zdůraznila J. Anette Dennisová. Sestra Dennisová slouží jako první rádkyně v Generálním předsednictvu Pomocného sdružení, církevní organizace žen.

Světlo a Duch Ježíše Krista vede všechny při pomáhání chudým a sklíčeným po celém světě, uvedl president Dallin H. Oaks, první rádce v Prvním předsednictvu. Znovu zdůraznil poslání Církve spolupracovat s dalšími charitativními organizacemi při zajišťování humanitární pomoci trpícím na mezinárodní úrovni.

Mezi těmi, jejichž příspěvky na konferenci zazněly, bylo i několik Evropanů.          

Starší Dieter F. Uchtdorf z Kvora Dvanácti apoštolů představil přepracovaného průvodce pro mládež z řad Svatých posledních dnů ve věku 11 až 18 let. Tento nový průvodce s názvem „Pro posílení mládeže: průvodce rozhodováním“ vychází ze zásad evangelia a nauky o svobodě jednání a inspiraci. „Tím nejlepším průvodcem, kterého při rozhodování vůbec můžete mít, je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je oním posílením mládeže,“ učil starší Uchtdorf, který pochází z Německa.

Péče o zemi a o naše životní prostředí je posvátnou zodpovědností svěřenou lidstvu Bohem, uvedl Gérald Caussé, předsedající biskup Církve. Doporučil, abychom si osvojili osobní životní styl a chování, jež respektují Boží stvoření. Biskup Caussé pochází z Bordeaux.

Modlitbu na sobotním odpoledním zasedání pronesl starší Hans T. Boom ze Sedmdesáti. Prosil Boha, aby pomohl věřícím porozumět jejich povolání a jejich úloze na světě. Starší Boom se narodil v Amsterdamu. Nyní slouží jako president církevního území Evropa-sever, jehož ústředí se nachází v Londýně.

Členové Církve vyjádřili během konference podporu změnám ve vedení. Bylo uvolněno osm sedmdesátníků – generálních autorit a byl jim udělen emeritní status. Bylo povoláno šest nových územních sedmdesátníků, mezi nimiž je i Bernhard Cziesla z německého Jakobwüllesheimu a Yves S. Weidmann ze švýcarského Burgdorfu.

Sedmdesátníci v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů slouží jako zvláštní svědci a pomáhají Dvanácti apoštolům budovat Církev a usměrňovat veškeré její záležitosti.

Během závěrečného zasedání konference oznámil president Russell M. Nelson záměr vystavět 18 dalších chrámů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.