Životopis vedoucího

Starší Ulisses Soares

Staršímu Ulissesi Soaresovi byla vyjádřena podpora jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 31. března 2018. Od 2. dubna 2005 sloužil jako sedmdesátník – generální autorita a 6. ledna 2013 byl jmenován členem Předsednictva Sedmdesáti. Předtím sloužil jako rádce v území Afrika-jihovýchod, jako president území Brazílie a jako rádce v území Brazílie-jih.

 

Starší Soares získal v roce 1985 titul bakaláře humanitních věd v oboru účetnictví a ekonomie na fakultě ekonomických věd Pontifikální katolické univerzity v São Paulu a později získal titul magistra podnikové administrativy. Pracoval jako účetní a auditor pro nadnárodní společnosti v Brazílii a jako ředitel pro časné záležitosti v církevní kanceláři území São Paulo v Brazílii. V době svého povolání generální autoritou plnil zvláštní úkoly pro Předsedající biskupstvo Církve v Salt Lake City.

Starší Soares sloužil v řadě církevních povolání – jako misionář na plný úvazek v Brazilské misii Rio De Janeiro, president kvora starších, rádce v biskupstvu, vysoký rádce, výkonný tajemník kůlu, oblastní jednatel pro sociální péči, president kůlu a president Portugalské misie Porto (2000–2003).

Ulisses Soares se narodil 2. října 1958 v São Paulo v Brazílii. V říjnu 1982 se oženil s Rosanou Fernandesovou. Jsou rodiči tří dětí a mají tři vnoučata.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.