Tisková zpráva

Svatí v Česku se během nadcházejícího víkendu zúčastní kůlové konference, částečně v on-line prostoru

Pražský kůl o víkendu 23. a 24. října pořádá konferenci. Událost se bude skládat ze tří zasedání. Nejvýznamnější nedělní část je určena pro všechny členy a přátele Církve, na sobotní večerní zasedání jsou zváni všichni dospělí Svatí a sobotní odpolední část je určena vedoucím kněžství a všem úředníkům a úřednicím Církve. 

Všechna zasedání budou živě přenášena – v sobotu přes Zoom do domovů a v neděli z pražského kůlového střediska primárně do kaplí, kde se Svatí za normálních okolností scházejí. Ti, kteří nemohou nebo kvůli pandemii nechtějí přijít v neděli osobně, budou mít příležitost sledovat video on-line. Link na příslušná vysílání obdrží členové elektronickou poštou. Během všech přenosů bude také zajištěno tlumočení do angličtiny.

„Věříme tomu, že vás tato konference posílí ve vašem závazku a přání následovat v životě Pána Ježíše Krista. Povzbuzujeme vás k tomu, abyste si vyhradili čas nejen na nedělní zasedání, ale i na to sobotní,” vyzvalo ústy tajemníka Ondřeje Šnajdara ve společném prohlášení předsednictvo kůlu. Mottem říjnové konference je „Sjednoťme se v Kristu”, výzva odkazující na verš z knihy 2. Nefi 1:21 v Knize Mormonově.

Konference je v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů shromáždění, které se koná pravidelně a na kterém se projednávají záležitosti Církve, potvrzuje se povolání různých úředníků a místní církevní vedoucí učí a povzbuzují členy. Kůl pořádá konferenci dvakrát do roka, zpravidla na jaře a na podzim. Mimo lokální shromáždění se každoročně pořádají dvě generální konference – v dubnu a v říjnu. Tyto konference jsou určeny pro všechny členy Církve a vede je První předsednictvo Církve. Od začátku pandemie vždy měly on-line podobu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.