Tisková zpráva

Bohoslužby on-line a v domovech

Kvůli pandemii Covidu-19 a opatřením pro zmírnění šíření viru byly na konci září bohoslužby Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů s osobní účastí zkráceny a během dalších dvou týdnu zrušeny. Díky rychlé reakci českých církevních vedoucích však mají od půlky října členové, přátelé i široká veřejnost opět příležitost sledovat nedělní kůlové shromáždění svátosti on-line. Nedělní bohoslužby se znovu přesunuly do domovů členů a nově i do on-line tříd.

Přenosy začínají v neděli v 9:25 preludiem a následuje kůlové shromáždění svátosti, jehož součástí jsou náboženské písně, čas vyhrazený pro požehnání svátosti v domově členů a několik proslovů. Na rozdíl od jarní vlny pandemie covidu-19 však už nedělní shromáždění svátosti nepřipravuje jenom kůlové předsednictvo (vedoucí Církve pro ČR), ale střídají se v přípravě i jednotlivé kongregace.

titulní fotka a obrazek do textu_v1.jpg
Rodina Olšinských sleduje přenos nedělního shromáždění ve svém domově.2020 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena.
       „Jsem vděčná za možnost účastnit se církevních shromáždění přes internet. Je povzbuzující slyšet proslovy členů z jiných měst. Náš domov dostává nový rozměr tím, že se stal více místem pro duchovní výuku. Nejprve u čistého stolu můj muž žehná svátost a já a děti si prohlížíme obrázky Spasitele. Shromáždění pak sledujeme při klidné hře s dětmi a je báječné, že v případě potřeby můžeme záznam zastavit, nebo si ho pustit znovu a napsat si poznámky. Když naslouchám proslovům, můžu slyšet odpověď na otázku, o kterou jsem se předtím modlila,“ uvádí Magda Olšinská z Prahy.

František Cenek z Brna se s námi podělil o svoje pocity: „Těším se na krásné proslovy, které při nedělních on-line přenosech ke mně přicházejí a vedou mě k zamyšlení a zastavení se. V současné době pandemie covidu-19 cítím velkou podporu a vidím mnoho příkladů, jak se v těžkých zkouškách zachovat – například Joba, který procházel těžkými zkouškami, a zůstal přitom věrný Pánu.“
Pro věřící je možnost zůstat ve spojení s ostatními Svatými důležitou a vítanou podporou. Pomáhají jim vzájemně sdílené příběhy a zkušenosti z této doby. „Připomněl jsem si, že jedna sestra měla na nočním stolku obrázek Spasitele a pod ním nápis ‚Neříkal jsem, že to bude snadné, ale říkal jsem, že to bude stát za to!‘  Biskup Saunders nám během přenosu sdělil, že měl velice vážný zdravotní problém a když jel následně letos v létě s rodinou na dovolenou do Chorvatska, tak jim cestou shořelo auto... Na tu dovolenou si dlouho šetřili. Místo hněvu však děkovali Bohu, že jsou zdraví. Když neměli, jak se vrátit a kde spát, volali současnému biskupovi do Brna. Ten neváhal a spolu s manželkou pro Saundersovy přijeli a přivezli celou rodinu zpět! Jsou pro mě velkým příkladem pravé křesťanské lásky! Vždy si při podobných situacích vzpomenu na rčení "Zlato je tříbeno v ohni - člověk ve zkouškách!’“ doplňuje František. 

Internetové přenosy nedělních shromáždění svátosti nejsou však jediným zdrojem, který je pro věřící k dispozici. V posledních týdnech se také rozbíhají on-line výukové třídy v jednotlivých regionech i na národní úrovni, jak třídy Pomocného sdružení pro ženy, tak také kněžské kvora pro muže i třídy Mladých žen či Aronova kněžství pro mládež. Julie Horáková, mladá žena z Hradce Králové, se k on-line shromážděním vyjádřila následovně: „On-line shromáždění, která pořádá kůl, jsou pro mě i celou naši rodinu výbornou alternativou, teď když se nemůžeme scházet osobně. Kromě shromáždění svátosti máme jako Mladé ženy v Hradci Králové každou neděli lekci Mladých žen. Je často velmi inspirující, když si sdílíme myšlenky a nápady, jak zůstávat v přítomnosti Ducha Svatého i v této obtížné době.“

fotka od Dariusz Sankowski z Pixabay_v1.jpg
Společné studium písem přes technologie – ilustrační fotka od Dariusz Sankowski z Pixabay2020 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena.
          

Rovněž jsou organizovány třídy nedělní školy, a to jak v neděli, tak mimo neděli. V Uherském Hradišti takováto třída funguje už od jara pravidelně každou středu v podobě skupinových telefonických hovorů, do kterých je zapojeno přes 40 rodin a to nejenom z Uherského Hradiště. Tyto třídy a technologie tak umožňují spojení jak osamoceným lidem či lidem z rizikových skupin, tak každému jednotlivci, kterému chybí sociální kontakt či duchovní potrava.

Vedoucí Církve i věřící samotní myslí také na děti a jejich duchovní rozvoj. V mnohých rodinách po skončení přenosu nedělního shromáždění svátosti rodiče za pomoci připravených materiálů od církevních vedoucích vedou domácí třídy Primárek a během dalších dnů spolu doma mluví o různých duchovních zásadách a principech.

V této době plné výzev pomáhá členům víra a možnost praktikovat náboženství ve svých domovech jim přináší útěchu, povzbuzení i radost a pomáhá jim udržovat se v duševní pohodě. Důkazem toho je jejich vděčnost, kterou vyjadřují různými způsoby, podobně jako František: „Při nedělních on-line přenosech si připomenu Kristovu smírnou oběť a Jeho příklad pro mě. Jsem vděčný, že mám střechu nad hlavou, že mám co jíst, že mám práci a děkuji za dar zdraví. To všechno není samozřejmost. Navíc mám kolem sebe skvělé lidičky. Cítím klid, pohodu a vědomí, že Bůh je se mnou - kdo proti nám? Moje skvělá teta, která měla velkou víru v Boha, mi jednou napsala ,Kdo Boha má za pevný hrad, ten nemusí se zlého bát. Ten klidně může v bouři jít, neb Bůh nad ním drží svůj štít!‘ Z celého srdce děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem na nedělních on-line přenosech podílí.“

Odkazy na sledování přenosu nedělního kůlového shromáždění svátosti v češtině i angličtině naleznete zde.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.