Tisková zpráva

Církev oznamuje vytvoření celosvětové organizace vyššího vzdělávání BYU-Pathway Worldwide

Program bude dostupný ve 35 zemích po celé Evropě

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámilo vytvoření celosvětové organizace vyššího vzdělávání – BYU-Pathway Worldwide (BYU-PW). Tato instituce bude zodpovědná za veškeré on-line programy nabízející získání osvědčení nebo akademického titulu, které nabízí Církevní vzdělávací systém (CVS).

Na tuto novou organizaci bude dohlížet Clark G. Gilbert, stávající rektor univerzity BYU-Idaho. Instituce BYU-Pathway Worldwide bude mít své sídlo v Salt Lake City v Utahu a začne fungovat 1. května 2017. President Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu, pronesl toto oznámení v úterý 7. února 2017 během tiskové konference na Chrámovém náměstí.  

Video z tiskové konference (v angličtině)

Program BYU-Pathway Worldwide vychází z programu Pathway na univerzitě BYU-Idaho, který začal probíhat v roce 2009 s celkem 50 studenty na třech pilotních místech ve státech Idaho, Arizona a New York. Program se od té doby rozšířil na téměř 500 míst v 50 zemích a prošlo jím 57 000 studentů.

 Co je to BYU-Pathway?

Program Pathway je jednoletý církevní vzdělávací program, který je prostřednictvím univerzity BYU-Idaho dostupný on-line všem dospělým členům Církve ve více než 35 zemích po celé Evropě. Tento program se zaměřuje na vzdělávací a profesní rozvoj, ale měřítkem jeho úspěšnosti jsou tyto 3 duchovní cíle:

  1. Vštípit evangelium hluboko do srdce studentů
  2. Pomoci studentům prohloubit své studijní dovednosti
  3. Připravit studenty na to, aby dokázali vést rodinu a starat se o ni

On-line vzdělávání doprovází setkávání místních studentů s misionáři programu Pathway na každotýdenních schůzkách nebo v rámci videokonferencí, kde probírají učební látku daného kurzu společně s ostatními. Možnost účastnit se prostřednictvím videokonference je určena pro ty, kteří bydlí příliš daleko od místa setkávání studentů tohoto programu, než aby ho mohli navštěvovat osobně.

Program je dostupný v těchto evropských zemích: Albánie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldávie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie.

Studenti se učí praktickým dovednostem pro každodenní život, základním vůdcovským dovednostem, studují matematiku a finance a získávají profesionální komunikační dovednosti v angličtině. Program Pathway je akreditován a provozován univerzitou BYU-Idaho ve Spojených státech. Bližší informace jsou dostupné na stránkách programu, pathway.lds.org.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.