Tisková zpráva

Důležité změny a informace oznámené během zasvěcujícího shromáždění kůlu Praha

O víkendu 21. a 22. 11. 2020 proběhlo zasvěcující shromáždění kůlu Praha. Během nedělního všeobecného shromáždění byly oznámeny organizační změny v podobě uvolnění stávajících či povolání nových vedoucích a úředníků či úřednic kůlu. Oznámeny byly informace o nových časopisech a misionářské práci.

Časopisy

Od ledna 2021 bude Církev vydávat každé 2 měsíce tři církevní časopisy v češtině:

  • Liahonu (pro dospělé členy a přátele Církve)
  • Pro Posílení mládeže (pro mládež)
  • Kamaráda (pro děti).

Tyto časopisy je možné také předplatit. V případě zájmu o časopisy pro mládež a pro děti je potřeba předplatit tyto časopisy zvlášť. Předplatné je možné zařídit již nyní v církevním on-line obchodě.

Misionářská práce

I přes překážky, které přinesl nouzový stav v souvislosti s celosvětovou pandemií covidu-19, se misionářům v České republice a na Slovensku daří. Jejich práce se změnila a přesunula se do virtuálního světa, ale postupuje vpřed. Počet mladých misionářů v česko-slovenské misii je v současné době 42. Z tohoto počtu slouží v České republice 19 starších a 11 sester misionářek a na Slovensku pak 9 starších a 3 sestry misionářky. Nedávno přijeli po dlouhé době také noví misionáři včetně 2 manželských párů. I když je příchod nových misionářů i nadále problémový, jsou připraveny různé varianty toho, jak udržet všechny misijní oblasti aktivní.

Uvolnění stávajících a povolání nových vedoucích a úředníků či úřednic kůlu

Během vyřízení kůlových záležitostí bylo oznámeno několik změn.

Předsednictvo kůlu povolalo Matěje Pražáka ze sboru Hradec Králové jako člena vysoké rady kůlu. Matěj Pražák se před dvěma týdny vrátil z misie na plný úvazek, kde dva roky sloužil v Alpské misii – německy mluvící. Před misií soužil jako učitel nedělní školy a koordinátor indexování v kůlu. S jeho povoláním je nyní dvanáctičlenná vysoká rada kůlu Praha opět kompletní.

Jiří Suk byl uvolněn z povolání pomocného referenta kůlu Praha. Následně byl povolán jako referent kůlu Praha. Bratr Suk je ze sboru Praha, kde působil jako konzultant pro chrámovou práci a rodinnou historii a asistent referenta sboru. Jako referent kůlu bude poskytovat důležitou administrativní podporu předsednictvu kůlu a také referentům ve sborech a odbočkách. Bude sloužit spolu s bratrem Šnajdarem, tajemníkem kůlu.

S poděkováním za oddanou a vynikající službu bylo uvolněno kůlové předsednictvo Mladých žen: Dagmar Janoušková, presidentka; Kateřina Pojkarová, první rádkyně; Kateřina Kamarádová ml., druhá rádkyně. Do nového kůlového předsednictva Mladých žen byly povolány: Michaela Chrdlová jako presidentka, Lenka Červeňová jako první rádkyně a Michaela Kubalová jako druhá rádkyně. Markéta Řezáčová bude i nadále sloužit jako tajemnice.

Když do Česka v roce 1990 přijeli první misionáři, studovala Michaela Chrdlová v Brně a tehdy byla pokřtěna. Byla první českou sestrou misionářkou, která sloužila ve své vlasti. Pak se vrátila do svého rodného města Českých Budějovic, kde se v roce 1995 vdala za Aleše Chrdleho. Má dceru a dva syny. Pracuje jako překladatelka a korektorka. V odbočce České Budějovice sloužila jako presidentka Pomocného sdružení, Primárek a učitelka Nedělní školy. Má ráda výtvarné umění, detektivky a výlety do kopců.

Lenka Červeňová vstoupila do Církve ve svých 20 letech. S manželem vychovávají dva syny. Pracuje jako učitelka na 1. stupni základní školy. Sestra Červeňová sloužila jako vedoucí hudby odbočky, učitelka semináře, presidentka Mladých žen odbočky a rádkyně v předsednictvu Mladých žen (bývalého) okrsku Brno. V současnosti slouží jako vedoucí hudby Primárek odbočky Třebíč a jako koordinátorka tvorby obsahu v Národní komunikační radě. 

Michaela Kubalová vyrůstala v Církvi, v Ostravě se svými rodiči a třemi sourozenci. Studovala v Brně a nyní pracuje v rodinném obchodě s látkami. Radost ji přináší především čas strávený s rodinou, přáteli a dětmi, hudba a pečení. Slouží jako 2. rádkyně Pomocného sdružení ve sboru Ostrava, jako Sborový konzultant pro chrámovou práci a rodinnou historii a v Národní komunikační radě jako webmaster pro národní stránky Církve.

Předsednictvo kůlu dále s poděkováním uvolnilo Innu Konushin jako tajemnici Primárek kůlu a jako novou tajemnici povolalo Kateřinu Kamarádovou mladší. Kateřina Kamarádová pochází z Uherského Hradiště, kde žije s rodiči a dvěma sestrami. V únoru tohoto roku se vrátila z Kanady, kde sloužila 1,5 roku jako misionářka na plný úvazek. Momentálně studuje v Olomouci obor Radiologická asistence. Ve sboru Uherské Hradiště slouží jako presidentka Mladých žen.

Nakonec byla vyjádřena podpora třem bratrům k přijetí Melchisedechova kněžství a vysvěcení do úřadu staršího a následně také dvěma bratrům pro vysvěcení do úřadu vysokého kněze.

Během konference byly výjimečně vyřízeny záležitosti týkající se sboru Hradec Králové.

Pokud vás zajímá, co přineslo zasvěcující shromáždění kůlu členům Církve v České republice, přečtěte si článek zde.

Církevní vedení je po celém světě silně decentralizováno. Místní, regionální a národní úroveň správy Církve je v rukou především neplacených neboli laických duchovních. Podstatné množství času a úsilí, kterého je zapotřebí ke správě místních záležitostí Církve a k naplňování potřeb členů, věnují a vynakládají samotní členové. Místní vedoucí žádají většinu členů, aby pomáhali v určitých funkcích neboli povoláních.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.