Tisková zpráva

Mormoni jsou na celosvětové konferenci vyzýváni, aby byli zdrojem síly ve věci dobra

Věřící z celého světa se zúčastnili 187. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která se konala 23. a 30. září a 1. října 2017. Několik řečníků povzbudilo účastníky konference, aby se stali zdrojem síly ve věci dobra.

 

President Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu, řekl posluchačům, že jejich účelem je přinášet svým bližním světlo a uzdravení. Bonnie L. Oscarsonová, generální presidentka Mladých žen, uvedla, že jedny z největších příležitostí ke službě druhým se nacházejí v naší rodině, kongregaci a obci, v níž žijeme. Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů prohlásil, že se člověk nemá svými nevyhnutelnými nedostatky nechat odradit či kvůli nim ztrácet odvahu.

Jean B. Binghamová, generální presidentka Pomocného sdružení, prohlásila, že Ježíš Kristus, Spasitel světa, může být zdrojem našeho uzdravení a že Jeho následovníci mají sloužit tak, jak by sloužil On. President Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti apoštolů připomněl posluchačům, že pravdy obsažené v Knize Mormonově mají moc hojit, uklidňovat, obnovovat, podporovat, posilovat, utěšovat a rozveselovat naši duši.

Konference se konala v Konferenčním centru v Salt Lake City v americkém státě Utahu a vysílala se do celého světa.

Během konference bylo oznámeno několik změn ve vedoucích povoláních:

1. srpna 2017 zahájili starší Juan A. Uceda a starší Patrick Kearon svou službu jako členové Předsednictva Sedmdesáti. Vystřídali tak staršího Donalda L. Hallstroma a staršího Richarda J. Maynese, kteří v srpnu začali sloužit v jiném církevním pověření. President Henry B. Eyring z Prvního předsednictva předložil tuto změnu, jež První předsednictvo oznámilo 1. května 2017, k oficiálnímu vyjádření podpory.

Rovněž byli uvolněni tito sedmdesátníci – generální autority a byl jim udělen emeritní status: Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence a W. Craig Zwick.

Dále bylo uvolněno 32 územních sedmdesátníků, mezi nimiž byli i tito tři z území Evropa: Detlef H. Adler z německého Bielefeldu a Christopher Charles a Clifford T. Herbertson z Velké Británie. Územním sedmdesátníkem byl povolán Torben Engbjerg z Dánska.

Do generálních komisí Pomocného sdružení a Primárek byly povolány nové členky, aby se pomáhaly starat o celosvětové potřeby Církve. Čtyřmi novými členkami komise Pomocného sdružení jsou Melinda (Mindy) Boothová, Memnet Lopezová, Rebecca Mehrová a Susan Porterová. K pěti novým členkám komise Primárek se řadí Michelle Craigová, Jennefer Freeová, Lisa Harknessová, Salote Tukuafuová a Dana Wiestová.

Mormoni se dvakrát ročně shromažďují, aby si vyslechli generální autority a další vedoucí Církve, kteří jim předávají poselství naplněná duchovním vedením a inspirací na témata týkající se evangelia Ježíše Krista. Jarní shromáždění se nazývají výroční konference a ta podzimní se označují jako pololetní. K účasti jsou zváni i lidé jiného vyznání.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.