hales-banner-2017.jpg
Tisková zpráva

Ve věku 85 let zemřel starší Robert D. Hales

Starší Hales byl povolán ke svatému apoštolství v roce 1994

V neděli 1. října ve 12:15 utažského času zemřel v nemocnici v Salt Lake City v důsledku vysokého věku starší Robert D. Hales, člen Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Zesnul poklidně v přítomnosti své manželky a rodiny.

Robert Dean Hales se narodil 24. srpna 1932 v New Yorku. Absolvoval Utažskou univerzitu a získal titul magistra obchodní administrativy na Harvardu. Sloužil také v americkém vojenském letectvu jako stíhací pilot. Oženil se s Mary Crandallovou, s níž má dva syny. 

 

Starší Hales byl povolán generální autoritou 4. dubna 1975 a 2. dubna 1994 mu byla vyjádřena podpora jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů. Jako generální autorita nejprve sloužil jako asistent Kvora Dvanácti apoštolů a později jako člen Kvora Sedmdesáti. Od dubna 1985 až do svého povolání do Kvora Dvanácti apoštolů v roce 1994 byl předsedajícím biskupem Církve.

„Žil podle svého svědectví,“ řekl president Henry B. Eyring, člen Prvního předsednictva. „Znal Boha. Znal Spasitele a miloval Ho. … A choval se tak, jako kdyby byl Bůh nablízku, jako kdyby byl Nebeský Otec nablízku.“ 

Povoláním apoštola je být pro celý svět zvláštním svědkem Ježíše Krista. Starší Hales učil: „Budeme-li mít víru v našeho Spasitele, bude nás provázet v našich zkouškách a protivenstvích, a my budeme schopni vytrvat až do konce a vrátit se po této zkušební době ve smrtelnosti do Jeho přítomnosti. On žije a zná a miluje každého z nás. Nesmírně si přeje nám žehnat, pokud přijdeme k Němu.“

Starší Hales předtím, než byl povolán generální autoritou, sloužil pět let jako oblastní reprezentant, přičemž dohlížel na několik církevních kongregací. Také sloužil jako president odbočky, biskup (třikrát), vysoký rádce a rádce presidenta kůlu, což jsou všechno pozice se značnými zodpovědnostmi vykonávané vedoucími z řad laických členů. Ke konci 70. let 20. století byl presidentem Anglické misie Londýn a sloužil také jako první rádce v Generálním předsednictvu Nedělní školy Církve.

„Starší Hales je tím, kdo druhé posiluje a pozvedá,“ řekl před časem president Eyring. „Již mnoho let pomáhá neokázale druhým. Když zjistí, že někdo něco potřebuje, něco s tím udělá.“

Videoprofil staršího Roberta D. Halese (v angličtině):

Starší Hales byl předtím, než byl povolán k církevní službě na plný úvazek, velmi úspěšný ve své profesní dráze v oblasti podnikání a působil na manažerských postech tří význačných společností. President Eyring popsal staršího Halese jako „fenomenálního“ podnikatele, který je „citlivý“ a loajální a který má „schopnost číst lidi“.  

Podrobnosti týkající se pohřbu staršího Halese oznámí Církev hned, jakmile budou dostupné. Dosud není rozhodnuto, kdy bude zaplněno prázdné místo v Kvoru Dvanácti apoštolů.

Kondolence je možné psát na facebookovém profilu staršího Roberta D. Halese.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.