Tisková zpráva

Na dubnové generální konferenci roku 2021 bylo ohlášeno 20 nových chrámů a nové Generální předsednictvo Primárek

Tři ze zmíněných chrámů budou v Evropě: v Bruselu, v Oslu a ve Vídni

Na 191. generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která se konala v sobotu 3. dubna a v neděli 4. dubna 2021 v Konferenčním centru v utažském Salt Lake City, zazněla jména nových generálních autorit, byla vyjádřena podpora novému Generálnímu předsednictvu Primárek a byla ohlášena výstavba 20 nových chrámů.

Ve čtvrtek 1. dubna 2021 se konala schůzka vedoucích, které se osobně i prostřednictvím internetu zúčastnilo přibližně 300 generálních autorit, generálních úředníků a úřednic a územních sedmdesátníků. První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů poskytly církevním vedoucím rady a vedení.

Russell M. Nelson, president Církve, uvedl, že během pandemie „jsme zjistili, že není zapotřebí využívat letadel k tomu, aby naše svědectví mohla obkroužit celý svět“. Ve skutečnosti se totiž, jak řekl, slova vedoucích Církve „v roce 2020 dostala k nebývalému počtu lidí“. President Církve rovněž poukázal na nárůst humanitárního úsilí Církve v roce 2020. Rovněž zmínil pomoc, kterou byla Církev schopna poskytnout. „Svým časem, penězi a osobní službou jsme v duchu štědrosti a lásky přispěli potřebným lidem ve 152 zemích světa,“ uvedl. Před tímto školením byla přednesena jména 77 nových územních sedmdesátníků k hlasování pro vyjádření podpory.

Během sobotního odpoledního zasedání bylo oznámeno povolání 11 nových vedoucích. Jednalo se o povolání osmi sedmdesátníků – generálních autorit a nového Generálního předsednictva Primárek.

Sedmdesátníci – generální autority slouží v Předsednictvu Sedmdesáti, v předsednictvech jednotlivých území a v dalších administrativních funkcích v církevním ústředí. Často bývají pod vedením Kvora Dvanácti apoštolů na cestách, aby se setkávali s církevními vedoucími, misionáři a členy Církve v místních kongregacích a učili je. Mají pravomoc sloužit kdekoli na světě, zatímco pravomoc územních sedmdesátníků se obecně omezuje na území, v němž slouží.

Novými sedmdesátníky – generálními autoritami jsou starší Sean Douglas, starší Michael Dunn, starší Clark G. Gilbert, starší Patricio M. Giuffra, starší Alfred Kyungu, starší Alvin F. Meredith III., starší Carlos G. Revillo ml. a starší Vaiangina Sikahema.

Předsednictvo Primárek dohlíží na chod církevní organizace, která zajišťuje výuku evangelia Ježíše Krista pro děti ve věku 18 měsíců až 11 let a pomáhá jim žít v souladu s jeho zásadami. Tyto vedoucí slouží pod vedením Prvního předsednictva a často bývají na cestách, aby pomáhaly vést a podporovat děti a jejich místní vedoucí. Nové Generální předsednictvo Primárek tvoří sestra Camille N. Johnsonová, presidentka, sestra Susan H. Porterová, první rádkyně, a sestra Amy Wrightová, druhá rádkyně.

Z Předsednictva Sedmdesáti byli (s platností od 1. srpna 2021) uvolněni starší Robert C. Gay a starší Terence M. Vinson. Novými členy Předsednictva Sedmdesáti byli povoláni starší Paul V. Johnson, který v minulosti sloužil jako president území Evropa, a starší Mark S. Palmer.

Nedělní dopolední zasedání, které se letos stalo velikonočním zasedáním generální konference, se neslo ve výrazně mezinárodním duchu a věnovalo se celosvětové Církvi. Toto zasedání vysílal živě nebývalý počet televizních a rozhlasových stanic ze všech čtyř koutů země, a mohlo tak dosáhnout milionů lidí. Každý řečník na tomto zasedání pocházel z jiné země a předem nahrané písně zazněly v podání různých sborů z celého světa, které zpívaly ve svém rodném jazyce.

Hlavním bodem tohoto shromáždění o dni sabatu byl proslov presidenta Russella M. Nelsona, v němž tomuto obrovskému publiku svědčil o tom, že znovuzřízené evangelium Ježíše Krista přináší rozdělenému a unavenému světu naději.

„Moji drazí bratři a sestry, toto velikonoční dopoledne vás vyzývám, abyste dnes začali prohlubovat svou víru,“ uvedl president Církve. „Díky vaší víře prohloubí Ježíš Kristus vaši schopnost přenášet v životě hory, dokonce i kdyby se nad vámi vaše osobní těžkosti tyčily jako hora o velikosti Mount Everestu.“

Na posledním zasedání konference ohlásil president Russell M. Nelson plány vybudovat po celém světě 20 nových chrámů – tři z nich v zemích Evropy. Tyto chrámy budou postaveny na těchto místech:

 • Oslo, Norsko
 • Brusel, Belgie
 • Vídeň, Rakousko
 • Kumasi, Ghana
 • Beira, Mosambik
 • Kapské Město, Jihoafrická republika
 • Singapur, Singapurská republika
 • Belo Horizonte, Brazílie
 • Cali, Kolumbie
 • Querétaro, Mexiko
 • Torreón, Mexiko
 • Helena, Montana
 • Casper, Wyoming
 • Grand Junction, Colorado
 • Farmington, Nové Mexiko
 • Burley, Idaho
 • Eugene, Oregon
 • Elko, Nevada
 • Yorba Linda, Kalifornie
 • Smithfield, Utah

Toto je druhý nejvyšší počet najednou ohlášených chrámů v historii Církve. Na dubnové generální konferenci roku 1998 ohlásil tehdejší president Církve Gordon B. Hinckley (1910–2008) plány na výstavbu 32 nových chrámů, ačkoli neupřesnil konkrétní místa.

Nynější ohlášení presidenta Nelsona týkající se 20 nových chrámů a míst, kde budou vystavěny, představuje jedinečnou událost nejen vzhledem k jejich historicky významnému počtu zároveň s konkrétními místy. Počet nových chrámů, které prorok během tří let své služby v úřadu presidenta Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámil, nyní vzrostl na 69.

Církev Ježíše Krista má nyní 251 chrámů – ať již ohlášených, ve výstavbě, nebo v provozu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.