Tisková zpráva

Prorok na generální konferenci oznámil 20 nových chrámů

Od roku 2018 oznámil president Russell M. Nelson 69 chrámů

President Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Russell M. Nelson, oznámil 4. dubna 2021 během nedělního odpoledního zasedání generální konference plány na výstavbu nových chrámů na následujících místech:

 • Oslo, Norsko
 • Brusel, Belgie
 • Vídeň, Rakousko
 • Kumasi, Ghana
 • Beira, Mosambik
 • Kapské Město, Jihoafrická republika
 • Singapue, Singapurská republika
 • Belo Horizonte, Brazílie
 • Cali, Kolumbie
 • Querétaro, Mexiko
 • Torreón, Mexiko
 • Helena, Montana, Spojené státy americké
 • Casper, Wyoming, Spojené státy americké
 • Grand Junction, Colorado, Spojené státy americké
 • Farmington, Nové Mexiko, Spojené státy americké
 • Burley, Idaho, Spojené státy americké
 • Eugene, Oregon, Spojené státy americké
 • Elko, Nevada, Spojené státy americké
 • Yorba Linda, Kalifornie, Spojené státy americké
 • Smithfield, Utah, Spojené státy americké

V historii Církve se jedná o druhý nejvyšší počet chrámů oznámených najednou. Na generální konferenci v dubnu 1998 oznámil bývalý president Církve Gordon B. Hinckley (1910–2008) plány na výstavbu až 32 chrámů, i když neuváděl konkrétní místa.

Nedělní oznámení presidenta Nelsona týkající se 20 nových chrámů a jejich umístění je jedinečné nejen díky historickému počtu konkrétních míst. Od roku 2018, tedy za 3 roky působení jako president Církve, oznámil president Russell M. Nelson 69 nových chrámů.

Chrámy jsou považovány za domy Boží – místa svatosti a pokoje, jež jsou oddělena od ruchu a shonu světa. Chrámy nejsou běžným místem pro nedělní bohoslužby členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Na těchto místech členové Církve uzavírají důležité smlouvy a činí závazky vůči Bohu. Jsou to také místa, kde se vykonávají nejvyšší svátosti víry – sňatek manželských párů a „pečetění“ rodin na věčnost. Chrámy směrují Svaté posledních dnů k Ježíši Kristu a k budoucímu životu s Ním, s jejich Nebeským Otcem a se členy jejich rodiny – pod podmínkou věrnosti Kristovu učení. Po celém světě má nyní Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 251 chrámů – ať již ohlášených, ve výstavbě, nebo v provozu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.