Tisková zpráva

Nové video představuje Církev v České republice

„Slyšeli jste někdy o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů neboli o mormonech?“

Touto otázkou začíná krátké propagační video, které nedávno vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice. Účelem videa je představit mormony v České republice těm, kteří o nich nikdy neslyšeli nebo kteří přesně nevědí, kdo vlastně mormoni jsou a čemu věří.

Mormonská nauka vychází ze skutečnosti, že všichni lidé jsou děti Boží, a tudíž bratři a sestry. Nejdůležitější jednotkou společnosti i Církve je rodina, která nám pomáhá učit se správným a morálním zásadám, zvládat životní těžkosti a připravit se na návrat k Bohu. Ústřední postavou, která toto vše umožňuje, je Ježíš Kristus – Spasitel a Vykupitel celého lidstva. Církev, kterou Kristus založil za svého života na zemi, nám pomáhá těchto cílů dosáhnout. Mormoni jsou normální lidé. Nejsou dokonalí, ale snaží se žít podle vzoru Ježíše Krista.

James McConkie, president Česko/Slovenské misie Církve, k tomu dodává: „Naše Církev je součástí náboženské společnosti v České republice již téměř jedno století a nyní s radostí vydáváme toto krátké video, jež představuje naši víru a naše členy lidem v České republice. Doufáme, že video inspiruje mnohé z nich k tomu, aby se dozvěděli něco více o tom, kdo jsme a čemu věříme.“

Video je kromě portálu Youtube dostupné také na oficiální stránce Církve na Facebooku. Kromě toho, že video budou sdílet členové a přátelé Církve, ho budou používat také místní mormonští misionáři, když budou představovat Církev těm, kteří mají zájem ji poznat blíže.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je celosvětová křesťanská Církev s více než 15 miliony členů. V České republice se k ní hlásí přes dva tisíce lidí.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.