Téma

Brigham Young

Brigham Young je někdy nazýván americkým Mojžíšem nebo velkým kolonizátorem. Vyšel z řad prvních církevních vedoucích, aby vedl tisíce náboženských uprchlíků napříč neosídleným západním pohraničím Spojených států. Zavedl je do nehostinné země, kterou zavlažili, obdělali a ve které založili mnoho úspěšných osad. Když v roce 1847 dorazila první skupina pionýrů po ujití 2 100 kilometrů napříč Velkými pláněmi do údolí Solného jezera, Brigham Young pohlédl na to, co tehdy bylo neúrodnou a suchou pouští, a prohlásil: „Toto je to pravé místo.“

Brigham Young se narodil 1. června 1801, vyrůstal v pohraniční osadě ve Vermontu a jeho školní docházka čítala pouhých 11 dnů. Byl vynikajícím tesařem, truhlářem, malířem a sklenářem.

Jeho obrácení do Církve nenastalo ze dne na den. Dva roky upřímně studoval Knihu Mormonovu a do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vstoupil až ve chvíli, kdy byl přesvědčen o její pravdivosti. Později Církev vedl 30 let jako její druhý president.

Brigham Young dohlížel na pozemní přesun 60 000 až 70 000 pionýrů z  Illinois a dalších přechodných osad, jakými byly například Iowa a Missouri, do údolí Solného jezera. Založil 350 až 400 osad v  Utahu, Arizoně, Kalifornii, Idahu, Nevadě a Wyomingu a zřídil systém přidělování půdy, který byl později ratifikován Kongresem Spojených států.

Pouhé čtyři dny poté, co první skupina Svatých posledních dnů dorazila do neúrodného údolí Solného jezera, Brigham Young zapíchl svou hůl do země přesně v místě, na kterém dnes stojí chrám Salt Lake, a prohlásil: „Zde bude stát chrám našeho Boha.“

V roce 1849 založil president Young Stálý imigrační fond, který pomáhal chudým přistěhovalcům z řad Svatých posledních dnů. Tento fond pomohl tomu, aby se do Ameriky dostalo přibližně 30 000 přistěhovalců z Britských ostrovů, Skandinávie, Švýcarska, Německa a Nizozemí – více než jedna třetina všech evropských přistěhovalců z řad Svatých posledních dnů oné doby.

Brigham Young také po dvě období sloužil jako první guvernér teritoria Utah a jako první správce indiánských záležitostí teritoria Utah. Kromě toho uzavřel kontrakty na výstavbu telegrafních a železničních sítí a pomáhal při ní, založil mnoho různých průmyslových a obchodních společností – včetně prvního amerického obchodního domu Zions Cooperative Mercantile Institution – a byl zastáncem toho, aby ženy měly právo volit.

Přestože Brigham Young chodil do školy jen velmi krátce, byl zastáncem vzdělávání. Založil instituce, které se později staly Univerzitou Brighama Younga v Provu v Utahu a Univerzitou Utahu v Salt Lake City.

Brigham Young byl znám také tím, že praktikoval plurální manželství. Oženil se s nejméně 20 ženami a 16 z nich mu porodilo celkem 57 dětí. Církev později praktikování plurálního manželství zrušila a již více než 100 let jej netoleruje. V dnešní době je praktikování polygamie postihováno vyloučením z Církve.

Brigham Young zemřel 29. srpna 1877 ve svém domově v Salt Lake City na následky nemoci. Bylo mu 76 let.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.