Tisková zpráva

Generální konference v říjnu 2020 proběhne pouze ve virtuální podobě

Zasedání proběhnou stejným způsobem jako během konference, která se konala v dubnu tohoto roku

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zaslalo členům Církve po
celém světě následující dopis týkající se generální konference, která se uskuteční v říjnu 2020.

Drazí bratři a sestry,

zatímco některé části světa nadále pociťují následky vážné pandemie, v jiných částech světa
tomu tak není. Jako celosvětová organizace máme povinnost být dobrými občany a v souvislosti
s tak jedinečným počinem, jakým je generální konference, která tradičně přivádí do Salt Lake
City tisíce návštěvníků z celého světa, jednat opatrně.

Kvůli obavám o zdraví a bezpečnost druhých jsme rozhodli, že generální konference v říjnu
2020 proběhne stejným způsobem jako konference, která se konala v dubnu tohoto roku.
Generální zasedání budou přenášena obvyklým způsobem. Generální zasedání však nebudou
přístupná veřejnosti.

Další podrobnosti ohledně generální konference naplánované na 3. a 4. října 2020 oznámíme
poté, co budou dořešeny.

Modlíme se, aby Vás provázela Pánova nejvybranější požehnání.

Se srdečným pozdravem

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

První předsednictvo

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.