Tisková zpráva

Sobotní večerní zasedání generální konference – nový symbol Církve, další půst za úlevu od nákazy COVID-19, řečníci z řad mládeže

Nový symbol Církve zdůrazňuje ústřední roli Spasitele

Církev má nový symbol, jenž bude toto náboženské vyznání odlišovat. Prorokpresident Církve Russell M. Nelson to oznámil v sobotu večer a objasnil význam symbolu.

„[Symbol] znázorňuje vzkříšeného, žijícího Pána, který vztahuje ruce, aby objal všechny ty, kteří k Němu přijdou,“ řekl president Nelson. „Tento symbol by měl mnoha lidem připadat povědomý, neboť dlouhodobě spojujeme znovuzřízené evangelium s žijícím, vzkříšeným Kristem.“

O novém symbolu si můžete přečíst více zde.

Prorok vyzývá k dalšímu celosvětovému půstu za úlevu od nákazy COVID-19 – tentokrát na Velký pátek

President Nelson vyzval všechny po celém světě, aby se opět postili za úlevu od nákazy COVID-19. Celosvětový půst se uskuteční na Velký pátek, 10. dubna 2020.

„Sjednoťme se po celém světě v prosbě za uzdravení,“ řekl prorok. „Velký pátek je možná tím nejlepším dnem pro to, aby nás Nebeský Otec a Jeho Syn vyslyšeli! … S modlitbou snažně prosme … o to, aby se současnou pandemii podařilo potlačit, o ochranu pracovníků v pečujících profesích, o posílení ekonomiky a o návrat života k normálu.“

Na sobotním večerním zasedání promluvili řečníci z řad mládeže

Na generální konferenci tradičně promlouvají pouze vedoucí Církve. Na sobotním večerním zasedání se přihodilo něco neobvyklého – zazněly tam proslovy dvou dospívajících. Laudy Ruth Kaouková a Enzo Serge Petelo se podělili o své myšlenky ohledně toho, jak mládeži žehná kněžství.

„Nehledě na okolnosti můžete mít vždy přístup ke kněžským požehnáním,“ řekla Laudy, která navštěvuje španělsky mluvící kongregaci v Provu v Utahu. „Požehnání kněžství můžete obdržet skrze členy rodiny, přátele, bratry pověřené pastýřskou službou, vedoucí kněžství a Nebeského Otce, který vás nikdy nezklame.“

„Je nám dána příležitost sloužit jako andělé, kázat evangelium na všech kontinentech země a pomáhat duším přijít ke Kristu,“ řekl Enzo, člen další kongregace v Provu v Utahu. „Díky této službě pracujeme na díle společně s Janem Křtitelem, Moronim, Josephem Smithem, presidentem Nelsonem a dalšími pilnými služebníky Páně.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.