Tisková zpráva

Svatí posledních dnů oznamují změny v evropském vedení

K 1. srpnu 2021 započne starší Massimo De Feo svou službu jako nový president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Do té doby bude působit ve svém pověření jako první rádce. Tento 60letý Ital se službě na plný úvazek jakožto generální autorita začal věnovat v roce 2016, kdy ukončil svou profesní dráhu v oblasti státní správy.

Nové předsednictvo území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, s platností od 1. srpna 2021. Zleva doprava: Starší Erich W. Kopischke, první rádce; starší Massimo De Feo, president; a starší Rubén V. Alliaud, druhý rádce.© 2021 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Nynější druhý rádce, starší Erich W. Kopischke, někdejší pedagog a manažer z Německa, bude sloužit jako první rádce. Starší Rubén V. Alliaud, někdejší profesor práv původem z Argentiny, se stane členem této skupiny vedoucích v roli druhého rádce. Současný president, starší Gary B. Sabin, se ujme jiného pověření.

Toto oznámení učinilo První předsednictvo Církve ve středu 21. dubna 2021. Nový president území a jeho dva rádci budou čerpat podporu od řady územních sedmdesátníků a územních poradkyň pro organizace, které budou sloužit jako dobrovolnice.

Správa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je zajišťována prostřednictvím zeměpisných území. Území Evropa, které má ústředí ve Frankfurtu nad Mohanem, sahá od skandinávských zemí na severu až po Španělsko a Kapverdy na jihu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.