Newsroom_President Packer.jpg
Tisková zpráva

Ve věku 90 let zemřel president Boyd K. Packer

V pátek 3. července kolem 22. hodiny středoevropského času zemřel ve svém domově v Salt Lake City Boyd K. Packer, president Kvora Dvanácti apoštolů, v důsledku vysokého věku. Bylo mu 90 let.

„Byl to skutečný apoštol Pána Ježíše Krista. Od hlavy až k patě ztělesňoval Spasitele světa,“ řekl starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů.

President Packer sloužil do své smrti jako president Kvora Dvanácti apoštolů. Do tohoto úřadu byl povolán 3. února 2008. Předtím sloužil od 5. června 1994 jako zastupující president Kvora Dvanácti apoštolů. Apoštolem byl vysvěcen 9. dubna 1970 a jako generální autorita Církve sloužil přes 50 let.

Po celá desetiletí hlásal evangelium Ježíše Krista a hrál velmi důležitou roli v růstu a rozvoji celosvětové Církve, která má nyní přes 15 milionů členů.

„To, čemu nás učil, mají lidé zakořeněno v srdci i v paměti,“ řekl starší Allan Packer, syn presidenta Packera a člen Kvora Sedmdesáti.

President Packer sloužil s několika dalšími církevními vedoucími a odborníky v komisi, která v letech 1979 a 1981 představila nové anglické vydání písem. Součástí nových vydání byly i studijní pomůcky a nový formát výrazně ulehčil členům Církve studium písem. O tomto projektu president Packer řekl: „V průběhu let díky těmto písmům vzniknou po sobě jdoucí generace věrných křesťanů, kteří znají Pána Ježíše Krista a jsou ochotni následovat Jeho vůli.“ A pokračoval: „Tyto zdroje a odkazy ve čtyřech svazcích písma představují nejobsáhlejší soubor informací z písem o poslání a učení Ježíše Krista, jaký kdy byl v historii světa shromážděn.“

„President Packer vždy zastával názor, že když čteme slova Páně, jsme na tom mnohem lépe a jsme ve větším bezpečí, než když spekulujeme jen s vlastními názory a myšlenkami,“ řekl starší Ballard. „Nebylo neobvyklé ho slyšet říci: ‚Bratří, rád bych vám něco přečetl.‘ A pak nalistoval nějaký velmi důležitý verš v písmech a chtěl, abychom poslouchali, co k tomu říká Pán. A my všichni jsme se u jeho nohou něčemu naučili.“

Na generální konferenci Církve v dubnu 2014 president Packer prohlásil: „Po všech těch letech, kdy jsem žil, učil a sloužil, po všech těch milionech kilometrů, které jsem procestoval po celém světě, a po všem, co jsem zažil, bych se rád podělil o jednu velkou pravdu. Tou je mé svědectví o Spasiteli Ježíši Kristu.“

President Packer se narodil 10. září 1924 v Brigham City v americkém Utahu. Během 2. světové války sloužil jako pilot bombardéru v oblasti Tichomoří. Povoláním byl pedagog a ve své profesní dráze působil jako inspektor církevních seminářůinstitutů náboženství a jako člen administrativní rady Univerzity Brighama Younga.

President Packer studoval na vysoké škole Weber College a poté obdržel titul bakaláře přírodních věd a magistra přírodních věd na Utažské státní univerzitě. Na Univerzitě Brighama Younga poté obdržel doktorát z pedagogiky.

Videoprofil presidenta Boyda K. Packera (v angličtině):

Mnoho členů si ho hluboce vážilo jako zkušeného učitele zásad evangelia. Mimo jiné učil: „Studium nauk evangelia zlepší chování rychleji, než studium chování zlepší chování.“

President Packer byl znám také jako odvážný obránce evangelia Ježíše Krista a často směle promlouval o učení a naukách Církve. „Měl hluboké svědectví o evangeliu a vrozenou lásku Spasitele i samotných lidí a přál si dělit se s nimi o to, co je důležité,“ řekl starší Allan Packer. „A tak si myslím, že on, protože toho tolik věděl, pociťoval zodpovědnost mluvit o tom, dělit se o to a učit tomu.“

President Packer je autorem mnoha knih a byl i uznávaným malířem.

I přes vytíženost vyplývající z jeho mnoha pozic v Církvi byla pro presidenta Packera vždy na prvním místě rodina. Jeho syn Allan nedávno o svém otci řekl, že doma vždy rád využil každé vhodné příležitosti k tomu, aby mohl učit. „Stále je to otec, a to je jeho hlavní priorita.“ Mezi pozůstalé patří manželka Donna a deset jejich dětí.

Smuteční bohoslužba za presidenta Packera se uskuteční v pátek 10. července od 11 hodin utažského času (19 hodin středoevropského času) v historickém Tabernaclu na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Podrobnosti zde. Bohoslužbu bude možné sledovat živě na internetu.

Dosud není rozhodnuto, kdy bude zaplněno prázdné místo v Kvoru Dvanácti apoštolů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.