Tisková zpráva

Dopad nákazy COVID-19 na misionářská výcviková střediska

Počínaje 16. březnem 2020 budou všichni misionáři, kteří měli nastoupit do misionářských výcvikových středisek v Provu (v Utahu) nebo v Prestonu (v Anglii), školeni na dálku prostřednictvím videokonference.

První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zaslalo ve středu 11. března 2020 členům Církve po celém světě níže uvedený dopis. Tito nejvyšší představitelé Církve oznámili významnou změnu týkající se služby v misionářských výcvikových střediscích v Provu (v Utahu) a v Prestonu (v Anglii). (Viz také další dva dopisy od Prvního předsednictva zaslané ve středu, které se týkají důležitých aktuálních informací ohledně formátu generální konference v dubnu 2020 a omezení dalších větších shromáždění členů.)

Drazí bratři a sestry,

péče o zdraví a bezpečí našich misionářů a těch, kteří jsou s nimi ve styku, je pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů nesmírně důležitá. Radili jsme se s vedoucími představiteli orgánů státní správy, církevními vedoucími a předními zdravotnickými odborníky po celém světě ohledně šíření nákazy COVID-19. S modlitbou jsme posoudili vyvíjející se situaci a podnikáme další kroky týkající se misionářských výcvikových středisek, abychom chránili misionáře a předcházeli možnému šíření viru.

Počínaje 16. březnem 2020 budou všichni misionáři, kteří měli nastoupit do misionářských výcvikových středisek v Provu (v Utahu) nebo v Prestonu (v Anglii), školeni na dálku prostřednictvím videokonference. Ostatní misionářská výcviková střediska budou dál fungovat jako obvykle, ale nebudou přijímat žádné misionáře z oblastí, kde vládní představitelé uplatňují omezující opatření. Misionáři z těchto oblastí budou rovněž školeni prostřednictvím videokonference.

Věříme, že tento dočasný virtuální školicí program pomůže připravit misionáře pro práci v misijním poli a zároveň minimalizuje rizika spojená s přenosným onemocněním.

Každý misionář a misionářka obdrží konkrétní informace týkající se délky školení, harmonogramu a dalších záležitostí, jakmile se přiblíží čas jeho nebo jejího nástupu do služby. Jakmile misionáři své on-line školení absolvují, odcestují přímo do své přidělené misie.

Budeme dál bedlivě sledovat, jak se bude situace vyvíjet, a učiníme jakékoli další potřebné úpravy.

Máme rádi misionáře a jejich rodiny a jsme vděčni za jejich ochotu sloužit Pánu. Doufáme, že využijí tuto jedinečnou školicí příležitost k tomu, aby se připravili na ono úžasné období, kdy budou moci sloužit tak, jak sloužil Kristus.

S pozdravem

První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.