Tisková zpráva

Členové Církve z celé Evropy se shromáždí při mezinárodním přenosu

Členové Církve se podobně jako ostatní křesťané shromažďují o nedělích při bohoslužbách, během nichž zpívají, modlí se a naslouchají kázáním. V neděli 3. června 2018 se mormoni z celé západní Evropy namísto běžného shromáždění spojí ve svých místních kongregacích při mezinárodním přenosu zvláštní konference určené pro všechny kůly a okrsky v Evropě.

 

Konference bude vysílána v albánštině, chorvatštině, češtině, holandštině, angličtině, perštině, francouzštině, němčině, řečtině, maďarštině, italštině, polštině, portugalštině, rumunštině, ruštině, srbštině, slovenštině, slovinštině a španělštině.

V České republice bude konference přenášena do všech sborů a odboček a začne v 10 hodin místním přenosem pod vedením předsednictva kůlu Praha. V 10:30 se vysílání přepne na přenos z církevního ústředí v americkém Salt Lake City, při kterém ke členům a přátelům Církve promluví vedoucí úředníci Církve.

Shromáždění bude předsedat člen Kvora Dvanácti apoštolů Církve a zúčastní se ho i další vedoucí Církve na nejvyšší úrovni.

Církev v Evropě má v současné době 1 422 kongregací a více než 500 000 členů. V České republice má Církev téměř 2 500 členů, kteří se scházejí ve 12 kongregacích.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.