Tisková zpráva

Církev oznámila nového presidenta chrámu Freiberg

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámilo povolání (jmenování) několika nových presidentů chrámů Církve. Spolu s presidenty byly povolány také jejich manželky, které budou sloužit jako vedoucí sestry příslušných chrámů.

Toto oznámení se dotýká i chrámu v německém Freibergu nedaleko Drážďan. Tento chrám, jeden ze dvou, které se v Německu nacházejí, slouží mimo jiné také členům Církve z České republiky.

Novým presidentem chrámu Freiberg byl povolán Viktor Wadosch (69 let) z Vídeňského pátého sboru v kůlu Vídeň Rakousko. V tomto úřadu vystřídá presidenta Günthera W. Erlachera, který chrámu Freiberg předsedal od roku 2014. Karin Renate Schmid Wadoschová, manželka presidenta Wadosche, bude sloužit jako vedoucí sestra chrámu, přičemž v tomto úřadu vystřídá sestru Anneliese Erlacherovou. President a sestra Wadoschovi již v chrámu Freiberg slouží a ve svých nových úřadech začnou oficiálně působit v listopadu letošního roku.

 

President Wadosch slouží v současné době jako rádce v předsednictvu chrámu Freiberg a dříve sloužil jako president kůlu, biskup či president odbočky. Profesně působil před odchodem do důchodu v oblasti financí a účetnictví. Narodil se ve Vídni Karlu Franzovi a Theresii Weber Wadoschovým.

Sestra Wadoschová slouží v současné době jako asistentka vedoucí sestry chrámu Freiberg a dříve sloužila jako presidentka Pomocného sdružení, kůlová ředitelka institutu pro MSD či jako rádkyně v předsednictvu Primárek. Narodila se v německém Frankfurtu Konradovi a Marii Johanně Schlimm Schmidovým.

Chrámy nejsou běžným místem pro nedělní bohoslužby členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Chrámy se v mnoha ohledech odlišují od tisíců běžných kaplí neboli sborových domů, které se po celém světě využívají pro nedělní bohoslužby. Chrámy Svatých posledních dnů jsou považovány za domy Boží – místa svatosti a pokoje, jež jsou oddělena od ruchu a shonu světa. Jsou to místa, kde členové Církve uzavírají důležité smlouvy a činí závazky vůči Bohu.

V současné době má Církev na celém světě v provozu 149 chrámů, přičemž dalších 10 prochází renovací a dalších 10 je ve fázi výstavby a 20 ve fázi projektové přípravy. V Evropě má Církev nyní v provozu 11 chrámů, přičemž další dva se stavějí – v italském Římě a portugalském Lisabonu – a jeden chrám – v německém Frankfurtu – prochází rozsáhlou renovací.

Chrám Církve v německém Freibergu slouží členům Církve ve východní části Německa, v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Byl postaven v roce 1985. Od té doby byl dvakrát renovován – naposledy v letech 2015–2016.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.