Tisková zpráva

Mormonský vedoucí se dělí o devět novozákonních postřehů o Kristu

Celosvětové vysílání pro 48 500 církevních učitelů

Vedoucí mormonský představitel vyzval v pátek 17. února 2017 učitele z Církve na celém světě, aby se podívali na známé novozákonní symboly chleba a ryb v nové perspektivě.

 

Starší Gerrit W. Gong z Předsednictva Sedmdesáti (řídicí orgán Církve v důležitosti hned po Kvoru Dvanácti apoštolů) z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se podělil o postřehy z biblických příběhů o tom, jak Ježíš Kristus zázračně poskytl chléb a ryby tisícům hladových následovníků. (Viz například Marek 6:34–44.)

Starší Gong pronesl svůj proslov na výročním zasvěcujícím shromáždění Církevního vzdělávacího systému (CVS) nazvaném „Večer s generální autoritou“, který se konal na Chrámovém náměstí. Proslov na celém světě sledovalo 2 780 zaměstnanců Seminářů a institutů ze 129 zemí – více než 1 000 z nich žije mimo území Spojených států. Přítomno bylo také 45 700 učitelů z řad dobrovolníků a misionářů ve 133 zemích – z nichž přibližně 34 500 žije mimo území Spojených států. Tato skupina dobrovolníků odučí v rámci své služby více než 20 milionů hodin ročně. Starší Gong se podělil o devět postřehů, jež získal při studiu Kristova zázračného nasycení zástupů a jejichž cílem bylo pomoci učitelům pomáhat studentům více porozumět tomu, co to znamená následovat Krista.

1. Kristus má s námi soucit. Ježíš zná „naše srdce a situaci“, říká starší Gong. „Je naplněn soucitem, pokud jde o naše naděje a bolesti, tužby a potřeby.“

2. Kristus vychází z toho, kde jsme. Tak jako Kristus vycházel při svém zázračném nasycení zástupů z toho, co lidé měli (například z pěti bochníků chleba a dvou ryb), i my „vycházíme z toho, co máme a kým jsme nyní. On nás pak může zvelebit a znásobit naše úsilí.“

3. Kristus postupuje spořádaně. Kristus, místo aby do velkého „davu lidí, kteří se strkají a snaží se něco popadnout,“ vnesl chaos, lidi požádal, aby se posadili na zem v organizovaných skupinách sdílejících „vyšší záměr“, jak říká starší Gong.

4. Kristus je vděčný. V Lukášovi 9:16 se píše, že Kristus vzal bochníky a ryby a „vzhlédl v nebe, a [požehnal je], i lámal“.

5. Kristus sytí učedníky a nařizuje jim, aby nasytili zástup. Starší Gong nazývá tento model „[výukou] učitelů, aby učitelé mohli učit studenty“.

6. Kristus sytí zástup pěti tisíc a zároveň i jednotlivce. „Toto je zázrak, o který my, učitelé, usilujeme – učit celou třídu a v ní i každého studenta,“ říká starší Gong. „Je třeba řešit všeobecné problémy i potřeby jednotlivce.“

7. Kristus dbá na to, aby nic nepřišlo vniveč. Ať už jde o duše nebo materiální věci, starší Gong říká, že „v nebeském hospodářství se neplýtvá. Na začátku se čerpá ze všeho a na konci se neponechává nic, co by přišlo vniveč.“

8. Kristus nám pomáhá uvědomit si, že nakonec máme více než na počátku. Díky Kristu „nakonec budeme mít více lásky, více poznání, více inspirace a více laskavosti než na začátku“, říká starší Gong.

9. Kristus nás učí „hojnosti spočívající ve svátosti“. Tato poznámka se vztahuje k duchovnímu povznesení, o které Svatí posledních dnů usilují během každotýdenní bohoslužby (nazývané shromáždění svátosti), jejíž součástí je i roznášení chleba a vody, jež symbolizují Kristovo tělo a krev, podobně jako při svatém přijímání.

Celý proslov staršího Gonga můžete zhlédnout zde.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.