Tisková zpráva

Na dubnové generální konferenci bylo ohlášeno osm nových generálních autorit

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámilo během sobotního odpoledního zasedání dubnové generální konference povolání osmi sedmdesátníků – generálních autorit a 55 sedmdesátníků – územních autorit. Toto oznámení učinil president Dallin H. Oaks, první rádce v Prvním předsednictvu.

Sedmdesátníci – generální autority slouží v Předsednictvu Sedmdesáti, v předsednictvech jednotlivých církevních území a v dalších administrativních pozicích v církevním ústředí. Často bývají pod vedením Kvora Dvanácti apoštolů na cestách, aby se setkávali s církevními vedoucími, misionáři a členy Církve v místních kongregacích a učili je. Mají pravomoc sloužit kdekoli na světě, zatímco pravomoc územních sedmdesátníků se obecně omezuje na území, v němž slouží.

 

Níže jsou uvedeny odkazy na životopisné informace (v angličtině) o každém z nových sedmdesátníků – generálních autorit a rovněž jména nově povolaných územních sedmdesátníků:

Noví členové předsednictva Sedmdesáti

Starší Carl B. Cook
Starší Robert C. Gay

Sedmdesátníci – generální autority

Starší Steven R. Bangerter
Starší Matthew L. Carpenter
Starší Jack N. Gerard
Starší Mathias Held
Starší David P. Homer
Starší Kyle S. McKay
Starší Juan Pablo Villar
Starší Takashi Wada

Sedmdesátníci – územní autority

Richard K. Ahadjie
Alberto A. Álvarez
Duane D. Bell
Glenn Burgess
Víctor R. Calderón
Ariel E. Chaparro
Daniel Córdova
John N. Craig
Michael Cziesla
William H. Davis
Richard J. DeVries
Kylar G. Dominguez
Sean Douglas
Michael A. Dunn
Kenneth J. Firmage
Edgar Flores
Silvio Flores
Saulo G. Franco
Carlos A. Genaro
Mark A. Gilmour
Sergio A. Gómez
Roberto Gonzalez
Virgilio Gonzalez
Spencer R. Griffin
Matthew S. Harding
David J. Harris
Kevin J. Hathaway
Richard Holzapfel
Eustache Ilunga
Okechukwu I. Imo
Peter M. Johnson
Michael D. Jones
Pungwe S. Kongolo
George Kenneth G. Lee
Aretemio C. Maligon
Edgar A. Mantilla
Lincoln P. Martins
Clement M. Matswagothata
Carl R. Maurer
Daniel S. Mehr II
Glen D. Mella
Isaac K. Morrison
Yutaka Nagatomo
Allistair B. Odgers
R. Jeffrey Parker
Victor P. Patrick
Denis E. Pineda
Henrique S. Simplicio
Jeffrey H. Singer
Michael L. Staheli
Djarot Subiantoro
Jeffrey K. Wetzel
Michael S. Wilstead
Helmut Wondra
David L. Wright

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.