Tisková zpráva

Pandemie mladé studenty evangelia neodrazuje

Seminář přivádí mladé lidi po celém světě blíže k Ježíši Kristu. Jako seminář se označují náboženské vzdělávací programy určené mládeži Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů ve věku 14 až 18 let. Statisíce mladých lidí po celém světě musely svou účast na semináři přizpůsobit omezením vyplývajícím z pandemie COVID-19. Učitelé a vedoucí byli nuceni rychle vymyslet způsob, jak učit a spolupracovat se svými studenty jinou formou než prostřednictvím tradiční výuky ve třídě. Výuka se většinou koná brzy ráno, ještě před začátkem běžného školního dne. Je to oběť, kterou jsou tito mladí lidé ochotni přinášet, zatímco usilují o hlubší poznání Ježíše Krista a Jeho evangelia.

Chození na seminář vyžaduje určitou oběť, ale mládež po celém světě shledává, že účast v semináři stojí za jakoukoli námahu. A ti, kteří se semináře účastní, mají něco společného – jejich prožitky v semináři je přivádějí blíže ke Spasiteli a k našemu Nebeskému Otci.

Sestra Charmaine Andersonová, misionářka na plný úvazek, která slouží v německém Frankfurtu, učila v době, kdy Evropu zasáhla zmíněná pandemie, ranní seminář se svým manželem, starším Russellem Andersonem. „Učili jsme skupinu přibližně 16 studentů z Frankfurtské mezinárodní školy od 7:00 ráno tři dny v týdnu a také vedli čtvrteční večerní výuku. Uprostřed března, kdy omezení spojená s nákazou COVID-19 znemožnila v Německu shromažďování velkých skupin, bylo na čase se v myšlenkách oprostit od zaběhnutých postupů. Najednou jsme učili sloučenou třídu o počtu 30 studentů, mezi nimiž byli i ti z Evropské školy. Využívali jsme různé výukové postupy, abychom studenty přiměli k tomu, aby se zapojovali, což může být brzy po ránu docela výzva.“

„Jakmile se studenti v půli května vrátili do škol, přešli jsme od výuky přes Zoom k zadávání četby na každý den spolu s otázkami, které měli zodpovědět, aby mohli dostat ‚kredit‘ za to, že se v onom dni zúčastnili výuky,“ dodala sestra Andersonová. Jedna rodina podotkla, že se z těchto studijních úkolů zadávaných na každý den brzy stala příležitost ke studiu pro celou rodinu, díky níž se rodina stmelila.

Jedna ze 16letých studentek sestry Andersonové, Bronte Patchová, uvedla: „Zpočátku to bylo docela zvláštní, ale fungovalo to dobře. Nevýhodou bylo, že jsem nemohla být s kamarády, a také diskuse ve třídě také neprobíhaly tak dobře jako dříve. Ale bylo hezké si přispat a těšit se z pohodlí vlastního domova. Bylo také příjemné moci si listovat ve vlastních písmech. Obvykle jsem používala písma na telefonu, abych s sebou nemusela nosit ta tištěná po zbytek dne.“

Některé dny v týdnu se výuky zhostili někteří z rodičů, aby ji studentům ozvláštnili. Příležitostně učila i Gretel Patchová, maminka Bronte, která řekla, že podle ní výuka prostřednictvím Zoomu rozhodně stála za to. „I studenti to zvládali skvěle, protože prostřednictvím Zoomu absolvovali i výuku ve škole. Diskuse ve třídě se neodvíjela lehce, a tak jsem musela volit tvořivější přístup, abych studenty podnítila k tomu, aby spolu více komunikovali. Například jsem jim prostřednictvím skupinového chatu předem rozeslala on-line dotazník s několika otázkami. Většina studentů ho vyplnila a mezi jejich odpověďmi se našlo několik zajímavých názorů, o kterých jsme pak mohli diskutovat společně.“

Lily Davisonová, která byla členkou spojené třídy, v níž bylo osm studentů, zrovna dokončila čtvrtý ročník studia semináře v anglickém Leedsu. Její třída se od půlky dubna zprvu scházela na internetu v 9:30, ale později se výuka kvůli školním povinnostem přesunula na 16:30. Flexibilita byla jednou z výhod výuky prostřednictvím Zoomu. „Ačkoli byla struktura výuky podobná, opravdu mi chyběla možnost mluvit s přáteli osobně. Jako skupina Svatých máme příležitost se spolu scházet a zažívat pocit sounáležitosti.“

Lily jako jednu ze dvou studentek, které tento rok úspěšně absolvovaly studium semináře, požádali, aby promluvila na výročním slavnostním setkání při příležitosti absolvování semináře, které se konalo také prostřednictvím Zoomu. Její proslov byl založen na jejím oblíbeném verši z mistrovství v nauce, který zní: Hleďte ke mně v každé myšlence; nepochybujte, nebojte se. (Nauka a smlouvy 6:36.) „To hlavní, co si z tohoto verše beru, je všudypřítomná útěcha, bezmezná láska a nekonečná moudrost, která nás očekává, pokud k Němu – k našemu Nebeskému Otci a ke Spasiteli Ježíši Kristu – budeme ‚hledět‘ v KAŽDÉ myšlence. A to se mi také opravdu líbí, v KAŽDÉ myšlence.“

„Při výuce po internetu jsme měli téměř 100% účast, což je pozitivní výsledek. Zjistila jsem, že ať už se jedná o studium s osobní účastí, nebo po internetu, závisí to, co z něj získám, na tom, co do něj vložím. Díky větší oddanosti a soustředění se mi daří lépe porozumět tomu, čemu se učí.“

článek_seminář_1.jpg
Jane Leonardová učí svou třídu prostřednictvím Zoomu s využitím vizuálních pomůcek, které mají obohatit výuku.2020 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena.
 Jane Leonardová, jedna z učitelek Lily, učí seminář šest let. „Jako učitelé si klademe za cíl být pro své studenty kromě toho, že jsme učitelé, také přáteli. Upřímně se o ně zajímáme, o jejich cíle a ambice. Když na hodině chyběli, pošleme jim zprávu, aby věděli, že jsme je postrádali. Se studenty a jejich rodiči jsme si v aplikaci Messenger na Facebooku založili skupinu ještě předtím, než nás omezení spojená s pandemií COVID-19 přinutila scházet se na internetu. Využívali jsme chat v této skupině ke zveřejňování zadané četby a také citátů a videí, jež se vztahovaly k dané lekci. Účast rodičů nám pomohla obohatit studijní prožitky.“
článek_seminář_2.jpg
Studenti si spolu povídají, zatímco se během pandemie učí o Spasiteli.2020 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena.
     
           

„Existují tři mocné věci, které seminář umí zajistit. Zaprvé – sdružuje mladé lidi, kteří sdílejí tytéž hodnoty. Mladí lidé rádi tráví čas s těmi, kteří sdílejí jejich víru a milují písma. Zadruhé – dává mládeži učitele, který má svědectví, a když ho vydává, mají možnost pociťovat vřelost tohoto svědectví. Zatřetí – seminář pomáhá mladým lidem ponořit se do písem.“ (Henry B. Eyring, „A Discussion on Scripture Study“, Ensign, July 2005, 25.)

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.