Tisková zpráva

Přednášky Elizy R. Snowové publikovány on-line

Pionýrka Svatých posledních dnů vedla Pomocné sdružení na americkém Západě

Veškeré proslovy a přednášky Elizy R. Snowové, významné pionýrky a vedoucí žen v historii Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, budou nyní publikovány on-line. Tyto dokumenty budou publikovány na nové webové stránce: „The Discourses of Eliza R. Snow.“ Veřejnosti jsou dostupné zdarma. Tento projekt vydavatelství Church Historian’s Press je prvním projektem, který vydává všechny proslovy a přednášky Snowové v jedné publikaci.

Eliza R. Snowová patří mezi nejznámější ženy Svatých posledních dnů 19. století,“ řekla Jenny Reederová, církevní vedoucí historička tohoto projektu.

Přednášky a proslovy byly shromážděny z osobních deníků Snowové a z více než tisícovky knih s organizačními zápisy a ze soudobých novin, včetně deníků Woman‘s Exponent, Deseret News a Millenial Star. Tyto proslovy a přednášky – stále poměrně aktuální i dnes – budou na těchto stránkách publikovány postupně v průběhu následujících několika let. Nyní je k dispozici padesát proslovů.

Eliza Roxcy Snowová se stala druhou generální presidentkou organizace Pomocného sdružení Církve 17. července 1880 a sloužila v tomto povolání až do své smrti v roce 1887.

Byla nadanou řečnicí, pronesla téměř 1200 proslovů a přednášek v letech 1840 až 1887 ve státě Illinois a v teritoriu Utah a Idaho.

Navštívila takřka každou osadu teritoria Utah, aby učila ženy, mladé ženy a děti, ale také muže a mladé muže a chlapce, o Znovuzřízení, plánu spasení, zodpovědnostech Svatých a o roli žen při budování království Božího,“ řekla Reederová. „Eliza byla očitým svědkem událostí týkajících se Znovuzřízení.“

Snowová byla blízkou spolupracovnicí Proroka Josepha Smitha a také jeho manželkou v rámci plurálního manželství. Stala se také plurální manželkou Brighama Younga po Josephově mučednické smrti.

Snowová byla úzce spjata s Pomocným sdružením v Nauvoo a její první presidentkou, Emmou Smithovou, kde sloužila jako tajemnice a pořizovala zápisy ze schůzek a jednání této organizace v letech 1842 až 1843 v Nauvoo ve státě Illinois. Pracovala také s vedoucími Církve na zorganizování Primárek a Vzájemného osvětového sdružení mladých žen (nyní Mladé ženy).

V roce 1868 president Církve Brigham Young Snowovou pověřil, aby zorganizovala místní pomocná sdružení na americkém Západě, včetně Utahu a Idaha. Toto pověření jí umožnilo přístup téměř ke všem členkám Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, které ji často nazývaly „sestrou Elizou“, „tetou Elizou“ či „sestrou Snowovou“. Učila ženy, aby rozvíjely svůj vztah s Bohem, aby žily podle měřítek evangelia a aby sloužily druhým. Snowová, která byla rovněž básnířkou, ztělesňovala přínos žen Svatých posledních dnů pro společnost a popisovala jej.

Ve svých proslovech vydávala osobní a historická svědectví, vysvětlovala nauku a povzbuzovala členy, aby byli aktivní v Církvi.

Snowová se narodila 21. ledna 1804 v Becketu ve státě Massachusetts Rosettě Pottibone a Oliveru Snowovým. Byla druhým ze sedmi dětí. Její mladší bratr Lorenzo Snow se později stal pátým presidentem Církve.

Přepisy proslovů na této webové stránce, ve kterých lze vyhledávat, usnadňují nacházení konkrétních citátů či proslovů na témata, jež jsou aktuální i dnes. Elektronické snímky původních rukopisů jsou propojené s proslovy a přednáškami – a mapy označující místa, kde zazněly, a další materiály a zdroje poskytují užitečný kontext.

Další informace najdete na stránkách churchhistorianpress.org.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.