Fotogalerie

President Uchtdorf navštěvuje členy a tři evropské chrámy

President Dieter F. Uchtdorf, člen Prvního předsednictva Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, navštívil v dubnu několik evropských zemí, kde promlouval ke členům Církve a rovněž navštívil nový chrám Paříž ve Francii, chrám Frankfurt v Německu, který v současné době prochází renovací, a chrám Haag v Nizozemsku.

                         

President Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu a jeho manželka Harriet se v dubnu zúčastnili 10denní cesty po Evropě.

                         

Během jeho návštěvy se Svatí posledních dnů dotazovali na to, kdy budou místní chrámy otevřené a v provozu. President Uchtdorf odpovídal, že členové mají dbát na to, aby byli připraveni do chrámu vstoupit, jakmile se otevře. Řekl, že členové se mají připravovat na vstup do této posvátné budovy již nyní, aby, až se chrám otevře, byli schopni přijímat Pánova požehnání.

                       

Lidé se začali účastnit prohlídky chrámu Paříž ve Francii 22. dubna 2017 a tato možnost si chrám prohlédnout pokračovala až do 13. května, vyjma nedělí. Chrám byl zasvěcen v neděli 21. května, přičemž večer před zasvěcením se konaly kulturní oslavy.

                     

President a sestra Uchtdorfovi si prohlédli chrám s předsedajícím biskupem Církve – biskupem Géraldem Caussém a jeho manželkou Valérií.

                   

Chrám Haag v Nizozemsku zasvětil 8. září 2002 president Gordon B. Hinckley. Tento chrám se stal 114. chrámem na světě.

                 

President a sestra Uchtdorfovi se setkali s presidentem chrámu a jeho manželkou – s Marvinem a Sandy Van Damovými.

               

President Uchtdorf rovněž navštívil chrám Frankfurt v Německu, který prochází rozsáhlou renovací. Popovídal si s vedoucími stavebních prací a s projektovým manažerem Hannem Luschinem. Tento chrám byl oznámen v roce 1981 a dokončen o šest let později. Zasvětil ho president Církve Ezra Taft Benson v 11 zasedáních, která probíhala od 28. do 30. srpna 1987.

             

Očekává se, že renovace chrámu Frankfurt bude dokončena a chrám bude znovu zasvěcen v roce 2018.

           

President Uchtdorf se ve Frankfurtu setkal také se starším Patrickem Kearonem ze Sedmdesáti a s jeho manželkou Jennifer. 

       

President Uchtdorf na setkáních se Svatými posledních dnů povzbuzoval členy Církve, aby dodržovali přikázání, sloužili druhým a důvěřovali Pánu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.