Tisková zpráva

President Eyring zasvěcuje chrám Paříž ve Francii

President Henry B. Eyring, první rádce v Prvním předsednictvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, zasvětil v neděli 21. května 2017 chrám Paříž ve Francii.

Presidenta Eyringa doprovázeli starší Neil L. AndersenKvora Dvanácti apoštolů, biskup Gerald Caussé z Předsedajícího biskupstva, starší Larry Y. Wilson ze Sedmdesáti a starší Paul V. Johnson z předsednictva území Evropa. Členové Církve se shromáždili v chrámu, v přilehlých budovách a na mnoha místech ve Francii, Belgii a Švýcarsku, aby se zasvěcovacích zasedání účastnili prostřednictvím satelitního přenosu.

 

Prezident Eyring vysvětlil, že významem pařížského chrámu „bude získání generace francouzsky mluvících lidí, kteří jsou hluboce oddaní Pánu Ježíši Kristu a připraveni přinést evangelium světu“.

Video o zasvěcení chrámu Paříž (v angličtině)

Vedoucí Církve den před zasvěcením s potěšením zhlédli vystoupení více než 1 000 mladých Svatých posledních dnů, kteří písněmi a tanci ztvárnili historii Církve ve Francii a vzdali hold jejím pionýrským členům. Kulturní oslavy nazvané „Tak svěť světlo vaše“ se konaly na francouzském národním velodromu v nedalekém městě Saint-Quentin-en-Yvelines.

Video z kulturního vystoupení mládeže při zasvěcení chrámu Paříž (anglické titulky)

Během tří týdnů otevřených dveří, které proběhly v dubnu a v květnu, zhlédlo krátké video o chrámech a poté prošlo chrámem a zahradami téměř 50 000 návštěvníků. V dubnu si chrám prohlédlo rovněž několik pozvaných vedoucích představitelů státní správy, církví a vzdělávacích organizací z celého světa. Prohlídku chrámu absolvovali i členové městské rady a místní náboženští představitelé.

Nový chrám bude sloužit přibližně 38 000 členů Církve z Francie a Belgie. Výstavba chrámu, kterou oznámil 1. října 2011 president Thomas S. Monson, probíhala od slavnostního výkopu v srpnu 2012. Tento chrám se stal 156. chrámem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, který je v provozu, a prvním ve Francii.

Chrámy Svatých posledních dnů se liší od kaplí, kde se členové setkávají na nedělních bohoslužbách. Chrámy se považují za „domy Páně“, kde se skrze křest, sňatek a další obřady, které spojují rodiny na věčnost, klade důraz na učení Ježíše Krista.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.