Tisková zpráva

Chrám v japonském Sapporu zasvěcen během tří zasedání

Třetí mormonský chrám v Japonsku, 151. chrám v provozu z celosvětového hlediska

President Russell M. NelsonKvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oficiálně zasvětil japonský chrám Sapporo během tří zasvěcovacích zasedání, která se konala v neděli 21. srpna 2016. Presidenta Nelsona doprovázeli starší Gary E. Stevenson z Kvora Dvanácti apoštolů a starší Larry Y. Wilson ze Sedmdesáti, který je zároveň výkonným ředitelem Chrámového oddělení Církve. Všechna zasedání se vysílala ve sborových domech po celém Japonsku, díky čemuž se jich mohly zúčastnit tisíce Svatých posledních dnů.

V červenci tento nově postavený chrám navštívilo v rámci dnů otevřených dveří pro veřejnost více než 13 000 lidí.

Večer v sobotu 20. srpna se japonská mládež Církve zhostila kulturního vystoupení, které vzdávalo úctu jak historii Japonska, tak historii Církve v této zemi.

„Máme úžasnou příležitost být součástí tohoto díla posledních dnů, kdy bude evangelium kázáno každému národu, a lidé z Japonska budou mít zvláště nyní příležitost získat všechna požehnání chrámu,“ uvedl president Nelson během kulturního vystoupení.

Chrám Sapporo o rozloze 4 504 metrů čtverečních se rozkládá na čtyřhektarovém pozemku a nachází se na adrese 1-6-1 Ooyachi-Nishi, Atsubetsu-ku Sapporo-shi na japonském ostrově Hokkaido. Na vrcholku jeho jediné věže je umístěna socha anděla Moroniho.

President Thomas S. Monson oznámil záměr postavit tento chrám na říjnové generální konferenci v roce 2009. Slavnostní ceremoniál u příležitosti zahájení stavby proběhl 22. října 2011. Tento chrám bude sloužit více než 8 000 Svatých posledních dnů, kteří žijí na ostrovech Hokkaido a v Aomori, což je nejsevernější prefektura hlavního ostrova Honšú.

Reportáž ze zasvěcení (v angličtině):

 

Chrám Sapporo je třetím chrámem Církve v Japonsku a 151. chrámem v provozu z celosvětového hlediska. Chrám Tokio byl zasvěcen v roce 1980 a byl to první chrám v Asii. Chrám Fukuoka byl uveden do provozu v roce 2002. 

Církev má v Japonsku přes 128 000 členů, 266 kongregací a sedm misií.

Chrámy Svatých posledních dnů se liší od sborových domů či kaplí, kde se členové shromažďují k nedělní bohoslužbě. Chrámy se považují za „domy Páně“, kde se Kristovo učení utvrzuje prostřednictvím sňatku, křtu a dalších obřadů, jež spojují rodinu na věčnost. Členové se tam dozvídají něco více o účelu života a uzavírají tam smlouvy, že budou sloužit Bohu a svým bližním.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.