Tisková zpráva

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vnímají celosvětovou konferenci jako období zjevení

FRANKFURT – Desítky tisíc členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů po celé Evropě se připravují na to, až 6. října začne 188. pololetní generální konference.

Tato konference je pro členy Církve příležitostí obdržet vedení, dozvědět se více o Ježíši Kristu a společně se shromáždit v počtu půl milionu členů v Evropě a více než 16 milionů po celém světě. Konference sestává z pěti zasedání – čtyř generálních zasedání a jednoho zasedání pro členky Církve. Na konferenci, která bude probíhat v Salt Lake City v americkém státě Utah, se sjíždějí lidé z celého světa. Každé zasedání bude také překládáno a vysíláno do více než 80 jazyků z celého světa.

 

Členové Církve z celého světa se těší na generální konferenci jako na období, kdy se mohou zamyslet nad svým životem a nad tím, jak mohou posílit svůj vztah s Bohem, rodinou a s lidmi v místě, kde žijí. Mnozí vnímají konferenci jako období, kdy mohou obdržet od Boha odpovědi a více porozumět tomu, jak si Bůh přeje, aby žili. Adrian Rojas Rodriguez ze Španělska vysvětlil, jak se na konferenci připravuje: „Napíšu si otázky ohledně toho, co právě prožívám, a vím, že na ně během konference dostanu odpovědi. Takto poznám, co ode mě Nebeský Otec v životě očekává.“

Pro rodinu Pfeifferových z Německa je konference mimořádnou příležitostí „naslouchat prorokům a zapojit se“. V průběhu týdnů a měsíců po konferenci Pfeifferovi společně se svou kongregací studují během nedělních shromáždění slova, jež byla na konferenci pronesena. Toto jim pomáhá pamatovat na to, co si během konference uvědomili, a na vedení, jehož se jim dostalo. Celosvětová pololetní generální konference je pro věřící po celém světě včetně Evropy výjimečným obdobím. To, čemu se během ní naučí, a osobní zjevení, která obdrží, jim pomáhají formovat svůj život během následujících měsíců a roků.

Vzhledem k časovému posunu budou členové Církve v České republice konferenci sledovat částečně živě a částečně ze záznamu, dle níže uvedeného rozpisu, a to buď v jednom ze 12 sborových domů Církve, nebo doma. 

Rozpis sledování generální konference v říjnu 2018 (středoevropské časy):

  • Sobota 6.10. 18:00–20:00   Sobotní dopolední zasedání (živě k dispozici také ve sborových domech Církve)
  • Sobota 6.10. 22:00–00:00   Sobotní odpolední zasedání (ve sborových domech nebude živě k dispozici – pouze ze záznamu v neděli od 14 hodin)
  • Neděle 7.10. 2:00–4:00   Zasedání žen (ve sborových domech nebude živě k dispozici – pouze ze záznamu v neděli od 11 hodin)
  • Neděle 7.10. 17:30–20:00.  „Hudba a mluvené slovo“ a následně Nedělní dopolední zasedání (živě k dispozici také ve sborových domech)
  • Neděle 7.10. 22:00–00:00   Nedělní odpolední zasedání (ve sborových domech nebude živě k dispozici)

Konference bude přenášena živě na stránkách www.cirkev-jezise-krista.cz a členové a přátelé Církve jsou zváni, aby jejich prostřednictvím konferenci sledovali a zúčastnili se jí. Chcete-li vidět, jak tato generální konference inspiruje miliony lidí, sledujete na sociálních sítích hashtag #GeneralConference.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.