Tisková zpráva

Generální konference – věrní evropští mormoni se těší na povzbudivá poselství o křesťanském životě

Věrní členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, známé pod označením mormoni, se těší na 185. pololetní generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jednotlivá zasedání konference budou od soboty 26. září vysílána živě z Konferenčního centra v utažském Salt Lake City ve Spojených státech. Generální konference je celosvětové setkání členů a přátel Církve, které se koná dvakrát do roka.

Evropští členové a přátelé Církve se shromáždí ve sborových domech a ve svých domovech, aby si vyslechli poselství pro inspiraci a ponaučení od Prvního předsednictva a dalších předních představitelů Církve. Mnozí Svatí posledních dnů, zatímco se těší, že si vyslechnou nové proslovy, v rámci přípravy přemítají o tom, čemu se učilo na poslední generální konferenci, která se konala letos v dubnu.

„Letošní duben měl pro mě zvláštní význam, protože se mi dostalo mnoha odpovědí, které mi již dlouho dodávají odvahu,“ uvedla Marsida Veliuová z Albánie. „Dodávají mi nejen odvahu, ale také úžasný pocit pokoje.“

Rima Avanesjanová z Německa se zamyslela nad slovy staršího M. Russella Ballarda z Kvora Dvanácti apoštolů. Starší Ballard se ve svém proslovu obrátil na mladé lidi v Církvi. Jeho poselství povzbudilo Rimu Avanesjanovou k tomu, aby si vytyčila řadu cílů, na něž se chtěla do další generální konference zaměřit. „Jedna z věcí, na nichž jsem zapracovala, bylo každodenní studium písem a placení postní oběti každý měsíc. Takto jsem dosáhla rovnováhy mezi tím, že jsem dělala něco pro své osobní duchovní blaho, a mezi tím, že jsem se zaměřila na vnější možnosti, abych pomohla těm, kteří se ocitli v nouzi.“

Protože je každý člověk jedinečný, může se stát, že věřící budou odcházet z generální konference s tím, že každému z nich utkvělo v mysli nějaké jiné téma. Osobní inspirace často dovede posluchače k učení a k zásadám, které jsou pro ně v daném okamžiku obzvláště důležité. „Všechny proslovy se mi velice líbily, ale jeden z nich mě obzvláště oslovil – proslov staršího Dalea G. Renlunda,“ řekla Debbie Twiggerová ze Spojeného království, když se zamyslela nad minulou konferencí. „Slova ‚svatý je hříšník, který se nepřestává snažit‘ ve mně zanechala hluboký dojem a pomohla mi uvědomit si, že i když nejsem dokonalá, mohu se neustále snažit, abych se ve větší míře stala takovou, jako je Kristus.“

Její manžel Anthony C. Twigger dodal: „Po konferenci si rád procházím tematický rejstřík z konferenčního vydání časopisu Liahona, abych zjistil, o kterých tématech se během generální konference hovořilo nejčastěji, abych si udělal ucelený obrázek. Jako obvykle to byl nejčastěji ‚Ježíš Kristus‘, přičemž o druhé místo se dělily ‚Usmíření‘‚rodina‘.“

Členové Církve očekávají, že během 185. pololetní generální konference budou mít podobné zážitky. Někteří jsou přesvědčeni o tom, že je důležité si během konference tyto inspirující myšlenky zapisovat, aby se k nim mohli později vrátit. „Když sledujeme generální konferenci v kapli, bereme si s sebou list papíru s fotografií proroka, abychom si mohli zaznamenat slova, která na nás udělala hluboký dojem, a zapsat si, jaké kroky máme podniknout,“ podotýkají Marie-Antoinette a Charles Cuenotovi z Francie.

Generální konference se koná každý rok v dubnu a v říjnu a skládá se z pěti dvouhodinových shromáždění v průběhu dvou dnů. Níže je uveden rozpis jednotlivých zasedání 185. pololetní generální konference a časů jejich zahájení (čas v Salt Lake City je o osm hodin pozadu):

  • Sobota, 26. září, 18:00 (2 hodiny našeho času): Generální zasedání žen
  • Sobota, 3. října, 10:00 (18 hodin našeho času): Sobotní dopolední zasedání
  • Sobota, 3. října, 14:00 (22 hodin našeho času): Sobotní odpolední zasedání
  • Sobota, 3. října, 18:00 (2 hodiny našeho času): Kněžské zasedání
  • Neděle, 4. října, 10:00 (18 hodin našeho času): Nedělní dopolední zasedání
  • Neděle, 4. října, 14:00 (22 hodin našeho času): Nedělní odpolední zasedání

V České republice budou všechna zasedání promítána ze záznamu o týden později, tj. 10. a 11. října, a to ve všech sborových domech. Záznam konference bude tlumočen do češtiny. Konferenci je možné sledovat také živě na internetu, na stránkách LDS.org – u živého vysílání však čeština nebude k dispozici. Během tří týdnů od vysílání konference budou všechny proslovy v překladu k dispozici v archivu i v textové podobě. Souhrnně pak budou vydány v listopadovém čísle církevního časopisu Liahona.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.