entire-group.JPG
Tisková zpráva

Setkání mladých mormonů v Rumunsku: „Hory, na které musíme vylézt“

Poiana Braşov, nejoblíbenější lyžařské středisko v Rumunsku, bylo místem, kde se letos uskutečnila každoroční konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů pro mladé svobodné dospělé ze střední a východní Evropy. Toto místo, které je obklopeno několika nejvyššími vrcholy Karpat a které se nachází ve výšce 1 020 metrů nad mořem, skvěle odpovídalo tématu konference „Hory, na které musíme vylézt“, jež vybral koordinační výbor složený z mladých lidí z hostitelských zemí Rumunska a Moldávie. Více než 150 mladých lidí z 9 pozvaných zemí a ze 7 dalších se setkalo v krásném horském hotelu, aby zde od 21. do 25. července 2015 strávili neuvěřitelný týden.

Členové výboru vysvětlili, že toto téma vybrali proto, že se v něm odráží překonávání překážek, kterým tito mladí lidé musí čelit a které musí překonávat v životě, v duchovní i ve světské sféře, jako je zajistit si patřičné vzdělání, zahájit pracovní kariéru, nalézt si manželského partnera a zůstat silní a věrní v tomto neklidném světě. Na tato témata promluvili během dopoledních lekcí vynikající učitelé semináře a institutu náboženství, kteří se sem sjeli z celé Evropy.

„Bylo skvělé, že jsme se mohli soustředit na duchovní věci a že jsme byli obklopeni tolika dalšími mladými lidmi, kteří se snaží modlit, číst písma a řídit se přikázáními stejně jako já,“ řekl Davey Runnells, jeden z účastníků.

Odpoledne mohl každý účastník strávit v různých workshopech podle své volby: základy fotografování, origami, nácvik vystoupení pěveckého sboru, rodinná historie a velký projekt služby. Také se jim líbila návštěva hradu Bran, který se řadí mezi rumunské národní památky a pamětihodnosti a který se nachází poblíž hotelu, a dále turistické výlety do okolních hor.

Každý večer pak řečníci z řad vedoucích Církve inspirovali účastníky k tomu, aby se právě v této době rozhodli, kým se chtějí stát, a aby ve svém životě učinili pozitivní změny. Mezi řečníky, které měli mladí dospělí možnost vyslechnout, byl starší Timothy Dyches, druhý rádcepředsednictvu území Evropa, který do Rumunska přicestoval výhradně proto, aby promluvil k mladým na této konferenci. V této souvislosti podotkl:

„Při návratu domů jsou naše myšlenky a srdce plné vděčnosti za pozoruhodné chvíle, které jsme strávili na konferenci mladých svobodných dospělých v rumunském letovisku Poiana Braşov. Naší největší touhou je to, aby mladí lidé – mladí svobodní dospělí – během tohoto setkání osobně poznali, že Bůh a Spasitel je milují. To jim dokáže změnit život a stát se požehnáním pro celé generace.“

Dalšími zvláštními hosty konference byl Randall Ridd, druhý rádce v generálním předsednictvu Mladých mužů, a jeho manželka a dále president Ivory, který je presidentem Rumunsko-moldavské misie, a jeho manželka.

Po této inspirované výuce probíhaly zábavné činnosti, jejichž cílem bylo umožnit mladým být ve vzájemném kontaktu a vytvářet přátelství, jež by mohla případně trvat i po celý život.

„Byl jsem už na mnoha konferencích pro mladé svobodné dospělé a tato byla zatím nejlepší. Byla dobře zorganizovaná, program byl dobře sestavený, všechno fungovalo bez problémů, učitelé byli skvělí a místo bylo senzační! Získal jsem mnoho osobních zjevení a nových přátelství!“ řekl Viktor Vékony z Maďarska, který předtím v Rumunsku sloužil na misii na plný úvazek.

Po celou dobu konference byl cítit úžasný duch spolupráce a nadšení. Jeden účastník řekl, že se snažil „každý den využít všech činností, než se vrátí do skutečného života“. Jiní řekli, že „na tento týden nikdy nezapomenou“.

Mladí přijeli v úterý odpoledne s mnoha očekáváními. Byli to vzájemně neznámí lidé se společnou vírou. Mnozí obětovali mnoho peněz a času, aby zde mohli být. V sobotu dopoledne odjížděli jako přátelé, kteří spolu sdíleli zkušenost, jež jim umožní, aby lépe vylezli na hory, kterým každý z nich čelí.

„Bylo pro mě výsadou, že jsem se mohl zúčastnit této konference a že jsem mohl být její součástí,“ řekl při odjezdu Ondřej Dítě z České republiky.

Mezi pozvanými zeměmi byly Rumunsko, Moldávie, Maďarsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko. Konference se zúčastnili také mladí lidé z Kypru, USA, Rakouska, Španělska, Nizozemska, Německa, Velké Británie a Tahiti.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.