Tisková zpráva

President Russell M. Nelson navštěvuje Evropu

President Russell M. NelsonKvora Dvanácti apoštolů a další generální autority Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů navštívili v říjnu v rámci výročního zhodnocení rozvoje Církve v území Evropa misionáře, kteří zde působí, a místní členy. Kromě toho se president Nelson zúčastnil v Anglii, Itálii, ve Španělsku a v Německu setkání se členy a misionáři, aby je pomohl povzbudit a učit. Během své návštěvy se rovněž zúčastnil konferencí kůlů v Anglii a rovněž navštívil místo, kde se právě staví chrám Řím. Kůl je seskupení místních kongregací, které patří do určité zeměpisné oblasti.

 

Presidenta Nelsona doprovázeli starší Donald L. Hallstrom z Předsednictva Sedmdesátipředsedající biskup Gérald Caussé. Starší Hallstrom a biskup Caussé pomáhali presidentu Nelsonovi sloužit Svatým a provést zhodnocení Kanceláře území Evropa. Během různých schůzek doprovázeli presidenta Nelsona také president území Evropa Patrick Kearon a další členové předsednictva území Evropa.

„Těší nás, že president Nelson přijel, aby zhodnotil práci Církve zde v území Evropa,“ uvedl president Kearon. „Jsme vděční za práci a službu členů a misionářů, jimiž přispívají k úspěchu Církve v Evropě.“

Presidentu Nelsonovi, mezinárodně uznávanému kardiochirurgovi a vědeckému pracovníkovi, byla vyjádřena podpora jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů 7. dubna 1984. 15. července 2015 byl ustanoven presidentem Kvora Dvanácti apoštolů. Je uveden v seznamu význačných osobností „Kdo je kdo ve světě“, „Kdo je kdo v Americe“„Kdo je kdo v náboženství“. Kvorum Dvanácti apoštolů je jedním z nejvyšších řídících orgánů Církve. Apoštolové vedle své hlavní zodpovědnosti být zvláštními svědky jména Kristova po celém světě dohlížejí na řádný chod a rozvoj této globální Církve.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.