Tisková zpráva

Český vedoucí Církve povolán územním sedmdesátníkem

První předsednictvo Církve oznámilo povolání 61 nových územních sedmdesátníků. Vůbec poprvé je mezi nimi i Čech – starší Martin Pilka.

Ve čtvrtek 30. března oznámilo První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů během prvního zasedání školení vedoucích před dubnovou generální konferencí povolání 61 nových územních sedmdesátníků, kteří budou sloužit v různých církevních územích po celém světě. Mezi těmito nově povolanými sedmdesátníky je vůbec poprvé i Čech – starší Martin Pilka, který v současnosti slouží jako president kůlu Praha a president Církve v České republice.

Územní sedmdesátníci jsou církevní vedoucí, které povolává První předsednictvo, aby byli „zvláštními svědky“ a pomáhali Dvanácti apoštolům při „budování církve a usměrňování veškerých záležitostí“ a při „kázání a poskytování evangelia“ ve vymezených oblastech (Nauka a smlouvy 107:25, 34, 38). Jednají pod klíči a vedením Kvora Dvanácti apoštolů.

Územní sedmdesátníci jsou povoláváni a ustanovováni k tomu, aby sloužili v konkrétních zeměpisných oblastech, které se nazývají území, ale podle potřeby mohou být přiděleni také do jiných oblastí. Nejsou povoláváni ke službě na plný úvazek a obvykle slouží po dobu pěti let. K jejich povinnostem patří setkávat se a radit se s místními církevními vedoucími, aby jim pomáhali plnit jejich zodpovědnosti. Každý územní sedmdesátník zároveň patří do jednoho z kvor Sedmdesáti. V současnosti existuje dvanáct kvor Sedmdesáti. Další kvora Sedmdesáti mohou být přidávána tak, jak Církev roste (viz Nauka a smlouvy 107:93–96).

Ačkoli všichni sedmdesátníci mají stejnou pravomoc, někteří jsou povoláni jako generální (celosvětové) autority, zatímco další jsou územními sedmdesátníky působícími pouze v daném církevním území. Starší Pilka bude sloužit v území Evropa-střed, do něhož spadá i Česká republika.

Novým územním sedmdesátníkům, včetně staršího Pilky, vyjádřili ve čtvrtek podporu nejprve generální vedoucí Církve na setkání vedoucích v církevním ústředí v Salt Lake City. Během sobotního odpoledního zasedání generální konference v sobotu 1. dubna pak budou mít příležitost vyjádřit podporu generálním i územním vedoucím všichni členové Církve.

Starší Martin Pilka se narodil 23. listopadu 1965 v Uherském Hradišti. Do Církve vstoupil křtem v červnu roku 1989 a od té doby se s nadšením zapojuje do budování Božího království tím, že žehná a slouží jednotlivcům a rodinám v České republice i mimo ni. V roce 1991 se stal prvním misionářem, který odjel z Československa sloužit do zahraničí na misii na plný úvazek, a sice do státu Washington ve Spojených státech amerických. 16. července 1994 uzavřel sňatek s Alenou Lysoňkovou a o několik dnů později byli zpečetěni na čas a celou věčnost v chrámu Seattle ve Washingtonu. Jsou rodiči čtyř dětí. V roce 1990 získal starší Pilka titul inženýra na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně a již mnoho let se profesně věnuje developerským projektům. 

V Církvi sloužil starší Pilka v mnoha funkcích (povoláních), včetně presidenta odbočky Uherské Hradiště, presidenta okrsku Uherské Hradiště, rádce v předsednictvu České/Slovenské misie, presidenta odbočky Praha a rádce v předsednictvu okrsku Praha. 15. května 2016 ho president Dieter F. Uchtdorf, tehdy rádce v Prvním předsednictvu, povolal presidentem prvního kůlu v České republice.  

Vzhledem k povolání územním sedmdesátníkem bude starší Pilka na nadcházející konferenci kůlu Praha, která se uskuteční v Praze ve dnech 15.–16. dubna, uvolněn z úřadu presidenta kůlu. Spolu s ním budou automaticky uvolněni také oba jeho rádci v předsednictvu kůlu, presidenti Michal Hanzal a Roman Čadeni. A během nedělního zasedání konference kůlu pak budou moci členové kůlu vyjádřit podporu novému předsednictvu kůlu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.