Tisková zpráva

Církev zve veřejnost k prohlídce chrámu v německém Freibergu

První předsednictvo oznámilo data dnů otevřených dveří a znovuzasvěcení chrámu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v německém Freibergu, který je v současné době uzavřen z důvodu renovace. Zveme veřejnost, aby chrám během dnů otevřených dveří, jež se uskuteční od pátku 12. srpna 2016 do soboty 27. srpna 2016, s výjimkou nedělí, navštívila.

V neděli 4. září 2016 bude chrám během tří zasedání formálně zasvěcen. V souvislosti se zasvěcením budou v sobotu 3. září 2016 probíhat kulturní oslavy s hudebním a tanečním programem.

Bližší informace týkající se dnů otevřených dveří a zasvěcení chrámu budou zveřejněny později.

Chrám v německém Freibergu, jediný chrám, který byl původně postaven v komunistické zemi, byl zasvěcen v červnu 1985, čtyři roky před pádem Berlínské zdi a opětovným sjednocením Německa. Později byl rozšířen a 7. září 2002 znovuzasvěcen, aby naplnil potřeby členů ve východní části Německa a ve vybraných zemích střední a východní Evropy – Polska, České republiky, Maďarska, Bulharska, Moldávie a Rumunska.

Exteriér chrámu Freiberg tvoří omítka z bílého německého štuku na cihlovém podkladu a spojuje moderní design s vlivy německé architektury. Součástí jedinečného stylu tohoto chrámu je vysoká klenba tvořící věž, na níž stojí socha anděla Moroniho, proroka z Knihy Mormonovy. Střecha je zhotovena z modro-šedých břidlicových tabulek. Na chrámovém pozemku se také nachází sborový dům Svatých posledních dnů, kde se členové Církve účastní nedělních bohoslužeb a různých činností a akcí během týdne.

Zatímco více než 18 000 sborových domů Církve je otevřeno komukoli, kdo si přeje účastnit se náboženských bohoslužeb, chrámy jsou po jejich formálním zasvěcení otevřeny pouze věrným Svatým posledních dnů. Chrámy jsou považovány za „domy Páně“, kde se znovu potvrzuje Kristovo učení skrze vykonávání sňatků, křtů a dalších obřadů, které sjednocují rodiny na věčnost. Uvnitř se členové učí více o účelu života a činí sliby, že budou sloužit Ježíši Kristu a svým bližním.

Jakmile bude chrám Freiberg zasvěcen, bude jedním ze 151 chrámů Církve, které jsou po celém světě v provozu. V České republice se žádný chrám nenachází. Chrám Freiberg je také jedním ze dvou chrámů v Německu – druhý chrám byl zasvěcen ve Frankfurtu n. Mohanem v roce 1987. Ten v současné době také prochází rozsáhlou renovací a s jeho otevřením se počítá v roce 2017.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.