Tisková zpráva

Generální konference v dubnu 2020 se bude lišit od všech předchozích konferencí 

Všichni členové a přátelé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou zváni k účasti na 190. výroční generální konferenci. První předsednictvo, členové Kvora Dvanácti apoštolů a další vedoucí Církve pronesou poselství pro inspiraci a ponaučení. Tuto konferenci členové Církve dychtivě očekávají kvůli slovům, která loni v říjnu pronesl novodobý prorok, president Russell M. Nelson.

„Stanovili [jsme], že v roce 2020 oslavíme 200. výročí. Příští generální konference v dubnu se bude lišit od všech předchozích konferencí. Chovám naději, že každý člen, každá členka a každá rodina se v příštích šesti měsících připraví na jedinečnou konferenci,“ uvedl.

President Nelson posluchačům připomněl, že v roce 2020 uplyne 200 let od Prvního vidění – události, během níž, jak členové Církve věří, Joseph Smith zažil nebeské zjevení.

„Josephovi, 14letému mladíkovi, se zjevili Bůh Otec a Jeho Milovaný Syn, Ježíš Kristus. Tato událost stála na počátku Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista v jeho plnosti,“ řekl.

President Nelson členy vybídl, aby si přečetli záznam o Prvním vidění sepsaný na základě vlastní zkušenosti, který je součástí Drahocenné perly.

Rovněž členy povzbudil, aby přemítali o otázkách, jako například: ‚Jak by se můj život změnil, kdybych z ničeho nic přišel o znalosti, které jsem získal z Knihy Mormonovy?‘ nebo: ‚Jaký vliv mají události, které následovaly po Prvním vidění, na mě a na mé blízké?‘

President Nelson uvedl, že přijdou-li lidé na konferenci připraveni, bude pro ně „nejen památná, ale i nezapomenutelná“.

 

Silke Stammingerová z německého Büdingenu se připravuje tím, že si znovu přečetla záznam o Prvním vidění a lépe se seznámila se životem Josepha Smitha. Na víkend, kdy se bude konat generální konference, se těší.

„Vždy ráda naslouchám tomu, co si nám proroci přejí říci. Vědomí toho, že máme žijící proroky, s nimiž mluví Pán, mi dodává pocitu jistoty.“

Alvin Norin ze švédského Stockholmu s tím souhlasí.

„Na celém světě není nic, co by se tomu podobalo. Je mi zřejmé, že konference je určena každému, nejen členům Církve,“ řekl. „Proslovy často obsahují zajímavé příběhy, které mě nutí se zamýšlet: ‚Jaké se zde skrývá poselství?‘ A pak se ukáže, že se v těchto příbězích skrývá hluboký význam a že se z nich můžeme mnohému naučit.“

K účasti na konferenci jsou zváni všichni. Živý přenos jednotlivých zasedání se uskuteční na domovské stránce ChurchofJesusChrist.org v sobotu 4. dubna a v neděli 5. dubna v 18:00 a v 22:00 standardního středoevropského času. Další nedělní zasedání určené dospělým členům ve věku 11 a více let se bude vysílat ve 2:00.

Generální konference bude živě tlumočena do 74 jazyků. Její části budou přeloženy do celkem 93 jazyků.

Po konferenci budou jednotlivé proslovy k dispozici ke studiu v textové podobě i jako audio nahrávky a videa prostřednictvím různých kanálů, jako je například aplikace Knihovna evangelia, YouTube, oddíl stránek ChurchofJesusChrist.org věnovaný generální konferenci a církevní časopisy.

Chcete-li se zúčastnit diskusí o generální konferenci na Twitteru, použijte hashtag #GeneralConference či doporučené hashtagy řečníků nebo jednoduše sdílejte tweety s citáty, videa a obrázky zveřejněné na @Ch_JesusChrist.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.