Tisková zpráva

Russell M. Nelson jmenován novým presidentem Církve

Novým presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je Russell M. Nelson. Církev to oznámila dnes, 16. ledna 2018, v utažském Salt Lake City. President Nelson (93) v této funkci nahradil presidenta Thomase S. Monsona, který zemřel 2. ledna 2018. President Církve je vedoucím představitelem celosvětového náboženství s více než 16 miliony členů.

 

President Nelson povolal Dallina H. Oakse (85) jako svého prvního rádce a Henryho B. Eyringa (84) jako svého druhého rádce, aby spolu sloužili v Prvním předsednictvu, které je nejvyšším řídícím orgánem Církve.

Zároveň bylo oznámeno, že M. Russell Ballard byl jmenován zastupujícím presidentem Kvora Dvanácti apoštolů. 

President Nelson sloužil před svým povoláním do úřadu presidenta Církve od 15. července 2015 jako president Kvora Dvanácti apoštolů. 7. dubna 1984 mu byla vyjádřena podpora jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů.

Russell M. Nelson je mezinárodně uznávaný chirurg a výzkumný pracovník. Během své profesní dráhy zastával funkci profesora chirurgického výzkumu a ředitele residentury hrudní chirurgie na Univerzitě Utahu a vedoucího oddělení hrudní chirurgie v nemocnici LDS Hospital v Salt Lake City.

Je autorem četných publikací a článků v učebnicích lékařství a před svým povoláním generální autoritou přednášel po celých Spojených státech a v mnoha dalších zemích. Obdržel řadu ocenění a čestných uznání.

V Církvi zastával řadu zodpovědných postavení. Poté, co od roku 1964 do června 1971 sloužil jako president kůlu Bonneville Utah, byl povolán jako generální president Nedělní školy. Před svým povoláním do Kvora Dvanácti sloužil jako oblastní reprezentant přidělený Utažské oblasti Kearns. Ještě dříve sloužil jako oblastní reprezentant pro Univerzitu Brighama Younga.

Narodil se 9. září 1924 jako syn Mariona C. a Edny Anderson Nelsonových. Se svou ženou Dantzel rozenou Whiteovou mají deset dětí. Sestra Nelsonová zemřela v únoru 2005. V dubnu 2006 se president Nelson oženil s Wendy L. Watsonovou.

Životopis presidenta Nelsona najdete zde. Životopis presidenta Oakse najdete zde. A životopis presidenta Eyringa najdete zde.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.