Téma

Desátek

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů dodržují biblickou zásadu desátku tím, že věnují deset procent svého příjmu Církvi.

Zákon desátku je znám od starozákonních dob. V Genesis 14:17–20 je například zmínka o Abrahamovi, který platil desátek Melchisedechovi. V dnešní době se peníze z desátku používají na různé účely, k nimž patří humanitární úsilí a výstavbu sborových domů a chrámů. Peníze z desátků se také používají na pokrytí nákladů na provoz Církve a pomáhají financovat misionářské, vzdělávacígenealogické programy.

Svatí posledních dnů předávají svoje desátky místním vedoucím. Tito místní vedoucí posílají peníze do ústředí Církve v Salt Lake City v Utahu, kde o jejich přesném použití rozhodne určený výbor. Tento výbor tvoří První předsednictvo, Kvorum Dvanácti apoštolů a Předsedající biskupstvo.

Svatí posledních dnů, stejně jako členové mnoha dalších vyznání, věří, že placením desátku projevují svoji vděčnost Bohu a že jeho placení přináší duchovní i časná požehnání.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.