Tisková zpráva

Oznámení výjimek v měřítkách oblékání pro mladé misionáře

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámila výjimky v měřítkách oblékání pro
mladé muže, kteří slouží jako misionáři.

Tyto výjimky, jež byly schváleny Prvním předsednictvemKvorem Dvanácti apoštolů,
umožňují předsednictvům území přizpůsobit v určitých oblastech oblékání misionářů tak,
aby zvýšili a zachovali jejich důstojnost, bezpečí, efektivitu, přístupnost a ohleduplnost
vůči kulturním zvyklostem, přičemž budou řádně zastupovat Pána a Jeho Církev.

„Způsob oblékání misionářů je v průběhu času pravidelně přizpůsobován podle místních
zvyklostí a stylů oblékání,“ řekl starší Dieter F. Uchtdorf, člen Kvora Dvanácti apoštolů
a předseda Misionářské výkonné rady. „Tyto výjimky jsou pokračováním tohoto procesu.
Při všem, co zvažujeme, máme vždy na mysli zejména povolání misionářů zastupovat
Ježíše Krista, jejich zdraví a bezpečí a ohleduplnost vůči kulturním zvyklostem v místech,
kde slouží.“

V aktualizovaných pokynech je znovu zdůrazněno standardní oblékání misionářů, což
zahrnuje bílou košili s kravatou a v některých oblastech sako. Kromě toho mohou mladí
muži (všeobecně známí jako starší) ve schválených učebních oblastech nosit bílou nebo
čistě modrou košili s kravatou či bez ní. Tyto výjimky budou stanoveny předsednictvy
jednotlivých území a misionáři budou informováni svým presidentem misie, zda se týkají
jejich učební oblasti.

Všichni starší budou nadále nosit bílou košili a kravatu a v některých oblastech sako,
pokud půjdou do chrámu, na nedělní bohoslužbu, konference vedoucích či zónové
konference, do misionářského výcvikového střediska a na křestní či jiná církevní
shromáždění.

„Misionáři budou vždy nosit důstojné, uctivé a přístupně působící oblečení, aby mohli
naplňovat účel svého povolání a učit lidi o evangeliu Ježíše Krista,“ řekl starší Uchtdorf.
Toto oznámení následuje po úpravě měřítek oblékání z prosince 2018 pro mladé ženy
sloužící jako misionářky.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.